فصل پاییز

Posted on at


پاییز آن فصلی از سال  که به اسم انقلاب زمستان مشهور است در فرهنگ لغت به معنای( پایریز) می باشد یعنی زمانی که برگ درختان به زیر پا میریزد


همه میدانیم که در یک سال چهار فصل وهر فصل سه ماه میباشد فصل پاییز سومین فصل سال است که بعد از فصل تابستان میآید. پایز فصل برگ ریزان حلول سردی آب وهوا است . در فصل پایز برگ های درختان, گل ها وسبزه ها شادابی رنگ سبز شان را بگونه زردی وبا وزش باد های نسبتآ سرد به پاین میریزند. البته هر فصل از خود ویژگی های خاص خود را دارند. ولی فصل پایز ریزش برگهای زرد درختان روی زمین و کوچه و باغها منظره دلکش را بخود میگیرد. وزیدن باد های نیمه سرد برگ ها خشکیده درختان را از سوی نبوی شرشرکنان میکشاند و منظره تماشایی دل انگیز را بخاطره ها میسپارد و تماشای دل پزیر این فصل در باغها وجویبارها انسان را مجذوب خود میسازد و خاطره فراموش ناشدنی را بجامیگذاردپاییز فصل برداشت حاصلات و استفاده از ثمره زحمت کشیده شده در فصل بهار است. ما باید از فصول سال یاد بگیریم که  باید خود را تغیر بدهیم عادت های نیک خود را حفظ و بدی وجود خود را دور کنیم و میان تضادها، توازن برقرار کنیم


روز و شب, خوبی و بدی , زندگی و مرگ, آب و خشکی , تابستان و زمستان و شادی و غم. شما با تضادها و تحولات مختلفی روبرو خواهید شد...اما به یاد داشته باشیم که هرسال زمستان، بهار،تابستان و پاییزی نو می شودآن هوای سردی پایزی آنقدر برایم خوش آیند است  که با پوشیدن لباس های گردم قدم زدن در پهلوی سرک یک لذت بسیار عالی برایم دارد ناگفته نباید گذاشت که از جمله فصل های سال پاییز برایم عالی است این فصل پاییز است که من همه ساله منتظر آن فصل هستم. وقتی چهره انسان شکل خزان را برخود میگیرد این به معنی است که به طرف عقب در حال حرکت هستفصل پایز آهسته آهسته در میگذرد و هوای سرد وسردتر می شود  گویا استقبال فصل زمستان را دارد و جایش را به فصل زمستان وا میگذارد که یقینآ همینطور است


نویسنده محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160