فلمساز بانو لیسا استاک در زمینه دیدگاه, تصور و پخش آنلاین فلم

Posted on at

This post is also available in:

برای فلمسازهای فلم انکس به کاربردن شبکه پخش فلم برای درک و فهم علاقه تمام زندگی شان یک امر معمول است, اما فلمساز لیسا استاک (Lisa Stock)  سفر حرفه ای اش را در تولید فلم پیش از دیگران شروع کرده است. او در یک مصاحبه با تارنمای فلم انکس میگوید." از زمانیکه چهار ساله بودم به همه میگفتم که من کارگردان فلم خواهم شد."  این روند با فلم جادوگر آسترالیا شروع شد. "هر سالیکه این فلم در صفحه تلویزیون نمایش داده میشد من بیشتر شیفته آن میشدم. "

بانو استاک (Stock) به زودی این را فهمید که رشته مورد علاقه کاری اش فلمسازی است.

" هنوز به یاد دارم زمانیکه بسیار جوان بودم, رو به پدر خود میکردم و از او میپرسیدم که این چی است. او میگفت, این یک فلم است, آنها در سینمای هالیوود میسازند و در جاه میگفت, که تو هم میتوانی این کار را بکنی."

خانواده من و من علاقه مندان سرسخت فلم جادوگر استرالیا هستیم. دیدن اینکه چگونه افسانه و خیالپردازی بتواند تصورات یک دختر کوچک را بخود جذب کند, ساده است. هنوز بانو استاک به این باور است که روش فلمسازی او الگو گرفته از موضوع های فلمهای قدیمی است. او اضافه میکند. " این نوع فلم است که من میخواهم بسازم. بعضی چیزها یک کمی از واقعیت بدور اند اما تشبیه اند برای زندگی روزانه ما." آخرین فلم بانو استاک بنام جهنم به تازگی در بایگانی فلمهای گلچین با تحسین جمعی تماشاگران افتتاح شد. گرچه افتتاح فلم یک روش سنتی پخش فلم برای تبلیغات فلمهای جدید است, بانو استاک (Stock) بحیث یک فلمساز شبکه فلم انکس توانایی روشهای تازه پخش فلم را بویژه برای خود و همتایانش به خوبی میداند. در این مورد چنین میگوید.

" در مورد فلمسازهای مستقل بسیار اندیشیده ام, تعداد زیادی از فلمسازهای مستقل سازمانهای تولیدی خود را دارند و میخواهند که فلمهای خود را بسازند. اما چگونه فلمهای خود را به مردم برسانیم؟ جاهای مانند فلم انکس شما را وامیدارند تا متفاوت بیندیشید."

به اساس فلسفه بانو استاک(Stock)  همه فلمسازها میتوانند با یاری شبکه های پخش فلم و دیگر ابزار دیجیتالی دست به کارهای بزرگ بزنند. در ماهای اخیر, او توانسته است که با استفاده از تویتر نمایش نخستین فلم اش را توسعه داده و بفروش برساند. او همچنین رسانه های اجتماعی را برای ارتباط برقرار کردن با دیگر فلمسازها به کار برده است. به گفته او این همیشه روش خوبی است. با یاد آوری گفته های یک فلمساز قدیمی, بانو استاک از ارتباطات گسترده ای در شبکه های پخش دیجیتالی فلم برخوردار است.

" در آخرین روز صنف او به همه ماه نگاه کرد و گفت از همه شما میخواهیم که پاه بیرون بگذارید و فلم های خوبی بسازید. فرصت های کافی برای همه هست تا فلمهای خوبی بسازند و داستانهای خوبی را روایت کنند."About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160