آنی موره از شهر کورک درها را برای یاسمین محمدی از کابل باز کرد

Posted on at

This post is also available in:

جزیره الیس، نیویورک

بعنوان نسل سومی از مهاجرین با اجدادی از ایرلند و جرمنی، من از آنها خشنود هستم. هم اکنون با کار ما و دوستان ما در افغانستان و آسیای مرکزی، من به شناخت بیشتر اجدادم علاقه مند شده ام.

از سال ۱۸۹۲ تا ۱۹۵۴، بیشتر از ۱۲ میلیون نفر به آمریکا از طریق بندر جزیره ایسلند، یک جزیره کوچک در بندر نیویورک مهاجرت نمودند. جزیره الیس در خلیج بالای فقط نزدیک ساحل نیوجرسی، زیر سایه مجسمه آزادی قرار دارد. آنی موره از ایرلند اولین مهاجری بود که وارد جزیره الیس، نیویورک شد. او در شهر کورک در سال ۱۸۷۷ بدنیا آمد، و در سال ۱۸۹۱ با دو برادرش ، فیلیپ ۷ ساله و آنتونی ۱۱ ساله به نیویورک رفت.

آنی موره از ایرلند

آنی موره یکی از پیشتازان برای زنان امروز در آمدن به آمریکاست. یاسمین محمدی، بعنوان یک هنرمند جوان که در افغانستان بزرگ شده، قرار بود که تمامی دوره تصحیلی خود را در زادگاه خود کابل،افغانستان بگذراند. اما تشکر از دو سازمانی که برای بهبود سیستم آموزشی در افغانستان کار میکنند، محمدی با استفاده از این فرصت ها میخواهد مهارتهای حرفه ای خود را رشد داده و بعد از بازگشت مهارتهای خود را به همکلاسی های خویش نیز بیاموزاند.  

تشکر از حمایت AGFAF سازمان حمایت مالی دختران افغان برای ثبت نام وی در مدرسه آمادگی اس.تی پاول  در مینیسوتا و همچنین بخش ایجاد فرصت های حرفه ای وومن انکس و فیلم انکس، محمدی توانسته است خود را با فرهنگ آمریکا تطبیق دهد و مهارتهای چشمگیری را در حرفه خود بیاموزد.

در حقیقت با موجودیت وومن انکس در کشورش، او قادر شده تا از این برنامه ها در تعطیلات تابستانی خود مستفید شود : محمدی در مصاحبه ای با فیلم انکس گفت : “من در مورد وومن انکس از طریق سازمان AGFAF آگاه شدم، وقتی بود که میخواستم برای تعطیلات تابستانی به خانه بروم”. آنها مرا به شرکت فیلم انکس در کابل معرفی کردند. تقریبا ۲ ماه از وقتی که من اینجا کار میکنم میگذرد. نمره Buzz من ۶۱ شده و پولی را که بدست آوردم تقریبا ۶۸۳ دالر شده است. من واقعا خوشحالم و از فیلم انکس بخاطر فراهم آوردن چنین فرصتی تشکر میکنم

مچنین او فقط ۱۶ سال  دارد، محمدی ارزش چنین فرصت هایی را برای زنان در افغانستان میداند، او از رویا محبوب در وومن انکس بعنوان الگو در این بخش ذکر نمود و گفت :” او یک دختر تحصیل کرده افغان است وامروز یک بیزنیس بزرگ را در افغانستان دارد. او مستقل است و میتواند برای هر بخشی از زندگی خود تصمیم بگیرد، بدون اینکه کسی برایش مزاحمت ایجاد نماید”.

در حالیکه یاسمین محمدی  تجربه خوبی را در ایجاد مطالب دیجیتال از طریق فیلم انکس بدست آورده است، او همچنین یک هنرمند استدیویی نیز می باشد. با وجود گرفتن جوایز بسیاری در مسابقات محلی دانش آموزان در مینیسوتا، او هنوز برای داشتن شغل بهتر - مسیر کاری رویا محبوب را بعنوان یک الگو دنبال میکند. او میگوید : “ من میخواهم یکی از مهمترین افراد در داخل و خارج از کشورم باشم، و افغانستان را تغییر دهم” .

رویا محبوب از افغانستان

ایجاد شغل پایدار در عصر دیجیتال میتواند برای یک زن افغان در کشوری که مردان بر آن حکومت میکنند، چالش برانگیز باشد. اما از طریق سازمان هایی که دانش آموزان را در آسیای مرکزی حمایت میکند، دخترانی مانند محمدی قادر خواهند بود تا مهارتهای جدید را فرا گرفته و آن را به حرفه جدیدی ارتقا دهند و نیروی کاری خلاق و ماهر زن را در منطقه به آن تشویق کنند.  

 About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160