زندگی شاگرد مکتب: بخش دوم

Posted on at


مکتب می تواند که سرگرم کننده باشد، سرگرمی واقعی، خصوصا هنگام رحله و سفرهای درسی، بطور مثال در دوره ی که من شاگرد مکتب بودم ما مشتاقانه منتظر رحله بودیم و از معلم های خود می خواستیم که به ما رحله ها را تنظیم کنند. گفتگوهای داخل صنف، امتحانهای صنفی ، برنامه های فرهنگی، بر درخشندگی مکتب می افزایند اگرچه به نوعی شکل دیگری از گرفتاری زندگی همین دورۀ مکتب بوده که محدود به مطالعه است. اینچنین نیست که کسی از مطالعه لذت نبرد اما ادامه 5 ساعت درس به شکل یک نواخت می تواند که اندکی خسته کن باشد.


هنگامیکه همه چیز یکنواخت باشد هرکس دوست دارد که تفریح نموده، بازی و شوخی کند و به چیزی گوش ندهد خصوصا هنگامیکه معلم ها بسیار جدی و خشن


باشندالبته، معلم های را که دوست داریم هیچگاه با آنان به بی احترامی صحبت نمی کنیم، برای نزدیکی به معلم خود ما از شیوه های متفاوت کار میگیریم مثلا ما منتظر می مانیم تا، کیف ها و کتاب شان را انتقال بدهیم. شاگردانی هستند که به خاطر فرار از درس معلم، خود را در حالت مریضی در میاورند تا اجازه گرفته به طرف خانه برود.


و فراموش نکنید که فرار ازصنف، یکی از ماجرا های دشوار دیگر زندگی یک شاگرد مکتب به شمار می رود، اگرچه کسانی هستند که این کار را می کنند، که خود بسیار تعجب برانگیزاست که اکثر شان شاگردان خوب اند. جالب این است که این نوع اتفاقات در دوره ای مکتب اکثر شاگردان رخ داده است که مملو از شادی و غصه ها بوده است. به شکل مختصر، زندگی شاگرد تماما در بر گیرنده نظم، غم ها وغصه های فراوان است و در هنگامی که می خواهید لحظات خوبی و خاطرات خوش مکتب را دوباره یاد کنید مطمئنا یاد ان لحظات، احساس خوشی را به شما میدهد من فکر می کنم این مرحلۀ زندگی شما شگفت انگیزترین مرحلۀ زندگی است- چون جهان بینی همه را درس های و کتاب های مکتب تشکیل میدهد ما همه سر شار هستیم بدون اینکه بدانیم چی اتفاقات دیگری در این جهان می افتد، هم در صدد این هستیم که چی وقت تفریح کنیم و از وقت لذت ببریم، جهانی که ما داریم در دوره مکتب کاملا متفاوت از جهان امروزی و حقیقی است.About the author

HraoonMehrzad

Haroon was born in 1987 in Nimroz province Afghanistan, graduated from Farokhi high school in 2005. He has joined for three years Faculty of science in heart University in 2006 after three years he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in third…

Subscribe 0
160