از انسان بودنم راضی هستم

Posted on at


 


همیشه با خود میگویم ای کاش یک پرنده میبودم تا هر کجا میتوانستم پرواز میکردم..


از تمام گناهان آزاد میبودم,بال و پر زیبایی میداشتم اما...افسوس پرنده هم عمر کوتاهی دارد و زود


در دام صیاد می افتد..


پس ای کاش گل میبودم با عطر خوشبو و با رنگ زیبا و لطافت خاصی میداشتم اما...


افسوس که گل هم روزی زود پرپر میشود


.....


ای کاش آب دریا میبودم تا به هر سو میخواستم جریان میداشتم  و حوش طعم و گوارا


میبودم اما.....افسوس آب هم روزی گل آلود میشود........


ای کاش قلم میبودم تا بهترین جمله ها را با من مینوشتن اما......افسوس که روزی رنگ


قلم هم خلاص میشود........ای کاش...1..2...3...


اما بهترین مخلوق خدا روی زمین یعنی انسان هستیم  هیچ مخلوق خدا تا آخر نیست


و از تمام مخلوقات خدا وجود انسان بهتر است


.


انسان موجودی است که آزاد زاده شده و هر نوع حالات رت در خود دارا میباشد.


رسم انسان بودن انسانیت است که باید از کودکی آنرا بیاموزیم.


وقتی انسانیت را یاد گرفتیم ما یک انسان کامل گفته میشویم.انسان کامل خصوصیات


زیتدی میداشته باشد که باید پی آنرا با مطالعه گرفت.


انسان کامل در یک جامعه یعنی یک شخص مستقل.نعمت های خداوند{ج} برای انسانها


بیش از آنچه است که ما می اندیشیم,فرصت برای ما زیاد است پس باید بکوشیم و از


نعمت های خداوند {ج} بهره فراوان بگیریم


.


وقتی به یاد حرف های اول خود می افتم


یعنی ای کاش.........


میبینم که اشتباه کرده ام. ما بهترین مخلوقات خداوند {ج} هستیم. حال آرزو دارم


تا درست رسم انسان بودن را یاد بگیرم پس خدا را شکر میگویک و از انسان بئدنم


راضی هستم.و من به عنوان یک انسان آرزو هایی دارم و میخواهم به آنان برسم اول اینکه میخواهم با کمک و همکاری شرکت {وومین انیکس} و {فیلم انیکس


}


که یک  گام مثبت برای پیشرفت بانوان در عرصه فوتبال در کشور ما


افغانستان میباشد.... التماس دعا....


 


 


مگو ای کاش نباشم من انسان          چونکه هستیم بهترین خلق الله


بهتر که یادگیری رسم انسانیت        چونکه انسان است نعمت الله


 


نویسنده:اسما ابراهیمی


 


 


 


 


 


 About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160