مطالعه برای بهبود زندگی

Posted on at
مطالعه در حقیقت راه بدست آوردن و ازدیاد مطالب در ذهن و فهم هر انسان می باشد. مطالعه از سببی با اهمیت و مهم تلقی می گردد که برای انسان های زحمتکش این امکانات را میسر می سازد تا بطور روز افزون در خصوص پدیده های نا شناخته و مرموز اطلاعات و شناخت کافی بدست بیاورد.مطاله میتواند به صورت بهتر و خوبتر در بهتر سازی و از بین بردن فقر,بیکاری ,و حفاظت محیط زیست غنای اقتصادی و برای رهنمای مردم به راه راست و استفاده مناسب از منابع طبیعی و ذخیر دست نخورد کشور خود استفاده نمایم و همچنان برای ترقی و تحول فکری ,اجتماعی ,بهتر به نظر میرسد .


و تمام آنچه در بالا ذکر نمودیم از اثر توسعه فرهنگ مطاله کتاب خوانی میباشد و از این فرهنگ به صورت درست از طرف دولت حمایت شود و در رشد و انکشاف آن توجه ویژه ای را معطوف سازد و این کار را باید جوانان و اشخاص متفکر جامعه بدوش داشت باشد تا در توسعه مطاله درسراسر کشور بسط و گسترش داد شود


تا بتوانم تمام جوانان و اطفال از سن طفلیت به خواندن کتاب علاقه پیدا نمایند زیرا اثرات مثبت میتوانیم برای ترقی و بلند بردن د


زیرا میتوانیم بگویم که در 24ساعت هر شخص باید 2ساعت مطاله نماید و بیشتر این مطاله را شاگردان مکاتب و محصلین ضروری پنداشت می شود مطاله و خواندن هر نوع کتاب اجتماعی اقتصادی ,سیاسی در دنیای کنونی برای فهمیدن میباشد


یکی از عوامل بزرگ که میتوانیم یاد آور شویم تمام نابسامانی های اجتماعی مانند بیکاری ,فقر ترک تحصیل جرم جرایم قتل جنگ و همه از اثر نادانی و جهل صورت میگیرد.


حالا که ضرورت به خواندن از مهمترین کارهای اجتماعی به حساب میاید پس میتوانیم بگویم خواندن یا مطالعه عبارت از فهمیدن ودرک کردن مطالب نوشتاری و چاپی است که مفدیت آن برای هر شخص بهتر تمام میشود ما همیشه کوشش نمایم که در زمان مطالعه کاملا آرام و دقت کامل داشت باشیم تا بتوانیم آنچه را مطاله می کنیم به خاطر بسپاریم و در فهم ودرک خود افزود نمایم.


در کشورهای که مردم به مطالعه بشتر علاقه دارند بشتر تمدن و پشرفت بوجود آمد است به طور نمونه میتوانیم از کشور جاپان یاد آور شویم که از اثر مطاله توانسته که بهترین وسایل را کشف و بدسترس مردم دنیا قرار دهد و ترقی و پشرفت باعث شگوفای در تمام عرصه ها می شود


این برای همگان هویدا است که مراحل مهم از مطالعه همانا مرحله شروع مطالعه است که مطالعه کننده اهدافی را در این مرحل در ذهن خود ترسیم و تصویر میکند و با در نظر داشت همین اهداف خود انگیزه برای تولید ویا بدست آوردن چیزی به کار میرود و علاقمندای در مطاله باعث رسیدن به اهداف و نشاط فروان همرا میداشت باشد


زیرا بهترین دوست در دنیا کتاب است که راه درست راه برای ما رهنمای میکند بهترین قصه های شرین را حکایت میکندنویسنده گان وکاشفان و دانشمندان از قرون وسطی تا اکنون برای ما کتاب های بی شماری برای مطالعه تهیه نمود ودر این راه مشکلات بشتری را متحمل شدن تا نسل آیند از آن استفاد نمایند بدون شک تمام وجود هر انسان در هنگام مطالعه و خواندن وظایف خاصی را انجام میدهد و مهمترین وظیفه را در هنگام مطالعه توسط مغزانجام می شود.


ورزش بهترین راه برای آماده ساختن مغزه میباشد و هر شخص باید در هر 24 ساعت برای 15 دقیقه ورزش باید نماید تا تمام عضلات در حرکت بیایدو بهترین زمان برای مطالعه صبح وقت میباشد زیرا مغز بعد از یک دور طولانی استراحت دوباره به کار فعالیت آغاز مینماید یعنی خستگی در مغز وجود نمی داشته باشد.


 .


و بد ترین زمان برای مطالعه شب ها تا ناوقت است زیرا در هنگام روز بشترین فعالیت را انجام می دهند لهذا نمی توان به صورت بهتر تمام آنچه که خوانده می شود جذب نمایند


.


راحله نادری About the author

rahela-naderi

I born in 1970 at kabul province of Afghanistan , I graduated from lese Maryam high school and after that I graduated from literature faculty of kabul university.

Subscribe 0
160