دوستی

Posted on at


دوستی کلمه است که با نگاه اغاز میشود بالبخند شیرین میشود . و با دل ادامه میابد بشرطی که دوستی واقعی باشد . اگر کسی را از دل پاک دوست داشته باشیم و به دوستی خود باور داشته باشیم . حتمأ به او میرسیم اگر چه دور باشد یا هزاران مشکلی سر راه ما قرار بیگیرد و دیدنش سخت ویا ناممکن باشد


 


بازهم من این را نمی پذیرم که دوستی برای دیدن یا برای کدام اهداف باشد . دوستی باید به باور ها استاده باشد نه برای  وقت گزرانی اگرشما کسی را دوست دارید باید همرایش ازدواج کنید اگر چه از نظر دیگران آدم مورد اعتماد نباشد اما شما باید در مورد آن باید تحقیقات کنید و برای شما شخص مورد اعتماد باشد نه برای دیگران و تصمیم به دست شما است باید دقیق باشید


 


میگویند در دوستی بی وفائی است اما به نظرمن اگر دوستی واقعی باشد این حرف اشتباه است باید هر انسان عاشق باشد چه بالای شخص چه به امورات دیگر زندگی . هیتلر یکی از چهره های سیاسی جهان بود،او در آخرین دقایق زندگی خود افسوس نداشتن یک دوست را کرد. پس از این معلوم می شود که در زندگی باید یک دوست خوب داشت . اما کسانیکه از نام دوستی سوء استفاده میکنند آنها به این پیوند مقدس خیانت میکنند من داستان های زیاد را خواندم که دوستی واقعی شکست نخورده اگرچه کسانی هستند که درزندگی به یک دیگر نرسیده اند اما دراخرین دقایق عمر خود به هم دیگررسیدند مثل لیلی ومجنون.....


نویسنده : منیره هاشمیAbout the author

160