اضرار مشروبات الکلی (شراب

Posted on at


یکی از گناهان کبیره در شریعت اسلامی نوشیدن مشروبات الکلولی است خداوند متعال مییفرماید ای کسانیکه ایمان آورده اید.


شراب وقمار وبتها  و تیرهای قرعه پلیدو از عمل شیطانند .پس از آنها دوری گزینید باشد که راستگار شوید همانا شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی وکینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و ازنمازباز دارد  وشراب یکی از زیان بار ترین مواد مخدر برای صحت وسلامتی است نخستین اثر زیان آور الکول  متوجه مغز و سیستم اعصاب دیگری انساناست  نوشیدن نوشابهای الکولی در ابتدا آرامش افراطی انسان را میگیرد و پس از مدتی اثرات واقعی خود را نشان میده نا هماهنگی درحرکات عضلات اختلال در تصمیم گیری گندی فعالیتهای دماغی و فکری درهم برهم حرف زدن سوزش قلب پر حرفی دوتا دیدن اشیا وافراد ضعف قنیه واعصاب چشم به ظهور میرسد.بزرگترین خطر الکول آن است که سیستم اعصاب انسان رابه تدریج معتاد میسازد در مرحله اول نشه ای به بار میاوره دردفعات دوم وسوم مطلوب نمیبخشه برای بدست آوردن همان حالت ا ولی شخص غلط فکر میکنه ودوباره هیچوقت به حالت اولی خود بر نمیگردد و الکول بر کرویات خون هم تاثیر میگذارد اگر یک قطره ازالگول درخون گد شود خون رنگ خود را تعغیر میدهد ورنگ سرخ به زرد تبدیل میشود. وفعالیت قبلی خود را از دست میدهد.


تاثیر الکول برقلب وشریانها بزرگترین خطر داره یک فیصد الکول در خون سبب میشه که نبض انسان دریک دقیقه ده بار بیشتربتپد  با تداوم شراب نوشی شخص معتاد به الکول به تصلب شراینیان تاجی که مغذی قلب است مبتلا میشود وتصلب شریان تاجی انسان را  درمعرض سکته قلبی قرار میدهد بدین جهت نخستین نصیحت داکتر برای مریضان مصاب به تصلت شراین وتکان قلبی . ترک قطعی سکرت والکول به طور دایم است.تاثیر الکول بر جیگریکی ازضررهای مشروبات است استعمال الکول سبب پیدایش پوکی جیگر میشه این بیماری در امریکا واروپا انتشار زیاد داره اما در ممالک اسلامی خیلی کم به نظر میرسد هرگاه شراب نوشی ادامه یابد حجرات زنده جگر یگی پس  از حیات خود راازدست میدهند وباعث خرابی قسمتی از جیگر می شود و همین خرابی باعث پوکی جیگر میگردد واین مرگ را به دنبال داره قص الکول در ویتامینها ی بدن یکی از عوارض تجزیه  الکول در بدن تخریب ویتامین   B6 می شود.
About the author

farhangiz-ziaee

Farhangiz Ziaee was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160