ازدواجهای اجباری

Posted on at


الله متعال پیوند ازدواج را از نشانه ها و آیات خود در روی زمین  خوانده ودرمورد این رشته مقدس و مبارک در سوره الروم آیه 21 فرموده است و ازدواج یکی ازنشانهای علم وقدرت خداوند ج است که تفکر و اندیشه دراسرار و حکمت ها وفواید آن باعمق شناخت و معرفت خداوندج وتقویت ایمان میشود. تاکید وتصریح  براینکه زن ومرد هردو از یک جنس بوده و ازنظر انسانیت یعنی  خصایص و حقوق انسانی باهم برابر اند.


 ازدواج نظام و قانونیت الهی که از طرف خداوندج تشریح شده واز این سبب  دارای قدسیت و جایگاه مهم است هدف ازواج زن ومرد رسیدن به آرامش روانی اجتماعی و اقتصادی میباشد اساس و بنیاد پیوند مبارک ازدواج مودت محبت  دوستی رافت رحمت و دلسوزی متقابل بین خانم و شوهر است ازدواجی که فاقد این عناصر بنیادین و مهم  باشد از نظر قرآنکریم نمیتوان ازدواج کامل و موفق باشد یعنی ازدواج پیمان مستحکم  یاد شده است .بنابر این رضایت باید از هردو طرف باشد در صورتیکه عاقل باشند باید توجه واهتمام جدی صورت گیرد  عقدی که رضایت یکی ازعاقدان موجود نباشد فاقد اعتبار شرعی است محدث بزرگ امام بخاری رح چنین فرموده: اگر پدری دخترش را در حالی به ازدواج کسی در بیاره که او راضی نیه نکاح اومردود است در حدیثی بریده بن عبدالله از المومنین  عایشه رض الله عنه روایت کرده یکی از صحابه ها نزد ام المومنین عایشه آمده وگفت: که پدرش وی را بر خلاف رضا و رغبت او به ازدواج پسرکاکایش وادارمی کند. حضرت عایشه به دخترگفت صبرکن تا پیامبر ص بیایند وقتی پیامبر ص تشریف آوردند پدر دختر را نزد خود خواسته به او امر کردند تا دخترش را به ازدواج با کسی که رضایت نداره مجبور نسازه پس از آن دختر، به پیامبراکرم گفت که با ازدواج با پسر کاکایش موافق است.


حضرت محمدص بخاطری اینکار کرد تا کسی نکاح دختر خود به زور نکند.
About the author

farhangiz-ziaee

Farhangiz Ziaee was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160