علاقه مندی زیاد شاگردان به آموزش دیجیتالی در آسیایی مرکزی

Posted on at


:شاگردان عزیز


بعد از گذشت عید سعید اضحی و یک هفته  رخصتی و پس ماندن از دروس از روز شنبه دروس آغاز یافت.  و شاگردان با علاقه مندی کامل به دروس خود پرداخنتد. و در این هفته از طرف معارف در تمام مکاتب مسابقات درسی برگذار میشود که تمام شاگردان آمادگی کامل به مسابقات میگیرند. و همچنان در این هفته در صنف کامپیوتر شاکردان کار با انترنت را آموختند.که علاقه مندی شاگردان صنوف یازدهم نسبت به دیگر صنوف زیاد تر به نظر میرسید. شاگردان صنوفی که علاقه مندی کمتری را نسبت به دیگر صنوف در ارتباط با کار با انترنت از خود نشان دادند میتواند بنابر دلیل آن باشد که دسترسی آنها به انترنت کم میباشد. و شاگر دان صنوف دوازدهم بنابر آمادگی های که به کانکور میگیرند چندان توجه ی به انترنت و کار با کامپیوتر ندارند. و از صنوف یازدهم صنف یازده (ج) و یازدهم (الف) علاقه مندی و کار با کامپیوتر وکار با سایت فلم انکس بیشتر و بهتر است.


 


که علاقه مندی شاگردان صنف یازدهم (الف) با کار بر روی سایت فیلم انیکس زیاد تر از همه صنوف میباشد. که بیشتر تعداد این صنف راجستر شده به فیلم انکس میباشند. و مقاله های خود را با علاقه مندی کامل به این سایت به اشتراک میگذارند. و فعال ترین شاگردان که علاقه مندی زیادتری به کار با کامپیوتر، انترنت و سایت فیلم انکس دارند مریم و رویا هستند. که در آمد شان در سایت فیلم انیکس  نسبت به شاگردان دیگر زیاد تر میباشد. آموزش کامپیوتر و انتر نت عالی میگذرد. و مکتب هم از نگاه پیشبرد درسی در بهترین نحو در جریان میباشد. همچنان بنابر این که امتحانات سالانه نزدیک میباشد اساتید آزمون های از شاگردان میگیرند که هرچه بهتر به آزمون اصلی آماده شوند.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160