آشنایی شاگردان مکاتب افغانستان با اقتصاد پایدار و آموزش پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز: 
از جمله فعالیت های لیسه محجوبه هروی انیکه٫ مسابقات درسی در بین صنوف شروع گردید, مسابقات درسی در مضامین  ریاضیات , فزیک , کیمیا , جغرافیه ,  تاریخ و بیولو‍زی بود. اساتید محترم  برای آماده ساختن  شاگردان مسابقات  را بر گزار کردند تا آنها بیشتر آماده شوند برای درس خواندن و آماده گیری در امتحان کانکو.


همچنان شاگردان برای مسابقات ورزشی آماده گی کامل گرفتند تا بالای دیگر مکاتب غالب گردند. محجوبه هروی پیشرفت های زیادی کرده است از آن جمله پاک کاری سطح مکتب, ساختن اتاق شورا , ساختن اتاق لابرتوار ... یکی از بهترین فعالیت هایش اعمار ساختن مسجد در لیسه محجوبه هروی میباشد.همچنان در صنف کامپیوتر شاگردان بسیار زیاد خوش هستند و بسیار با یک شیوه عالی با شبکه های اجتماعی کار میکنند.  و همچنان شاگردان بالای آماده ساختن داستانی مصروف اند تا آن از طرف دفتر افغان سیتادل به فلم  تبدیل گردد. چون که مسابقه  داستان نویسی بین مکاتب میباشد. آنها کوشش میکنند تا داستان های  عالی نوشته کرده تا بین مکاتب برنده شوند.


 


آنها از این روش های  شرکت افغان سیتادل بسیار خوش هستند٫ و تشکری خاصی میکنند. در صنف کامپیوتر شاگردان صنوف 11 و 12 بالای سایت فلم انکس زیاد کار میکنند. اما صنوف 12 هیچ علاقه مند نیستند, بخاطریکه توجه آنها بیشتر روی درس هایشان است٫ بخاطریکه امتحان کانکور در پیش دارند. و در این هفته  صنوف یازده هم بیشترین فعالیت را داشتند که از جمله صنف 11( ب ) بیشترین فعالیت را از خود نشان دادند و آن شاگردانی که فعال بودند: فردینا عالمیار و مریم کاکر میباشند. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160