فلم انکس و رسانه های اجتماعی٫ آموزش پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز:


درجریان این هفته تعدادی زیادی از شاگردان به سایت های اجتماعی آشنا شدند‎٫ و در حال آموزش هستند و تعداد از شاگردان به مقاله نویسی مشغول هستند و وارد فلم انکس میکنند و به سایت های دیگر به اشتراک میگذارند.


نظر یکی از شاگردان لیسه هاتفی:


نام فتانه ادیب است متعلم صنف دوازدهم میباشم٫ من همیشه آرزو داشتم که کمپیوتر یاد داشته باشم و به انترنت دسترسی داشته باشم.  و معلوماتی که ضرورت دارم از انترنت بدست بیاورم. اما متأسفانه که خودم یاد نداشتم. و در مکتب ما هم صنف کمپیوتر به صورت درست و حسابی نداشتیم ولی خوشبختانه حالا به کمک شرکت افغان سیتادل که زحمت زیاد کشیدند و به مکتب ما همکاری کردند و تعداد که کمپیوتر ضرورت داشتیم به مکتب ما کمک کردند و انترنت هم برای ما فعال کردند و حالا به همه دسترسی داریم و خیلی خوش حال هستیم که به کمپیوتر دسترسی داریم و میتوانیم که مشکلاتی خودرا حل نماییم. و حالا هم در حال آموزش سایت های اجتماعی هستیم.  به کمک استاد ما فوزیه نوری ما میتوانیم که مقاله بنویسم به فلم انکس بگذاریم وبه تمام سایت ها به اشتراک بگذاریم .چرا که تکنولوژی درحال پیشرفت است وروز به روز کاربرد کمپیوتر و انترنت درتمام امورات زندگی زیاد میشود به همین خاطر آموختن کمپیوتر ضرور میباشد.ابتدا که این صنف آغاز شد! ما از آفیس شروع کردیم و حالا هم در حال آموزش انترنت هستیم. و به کمک استاد مهربان ما فوزیه نوری تک تک سایت های اجتماعی تویتر, لینک ان, تامبلر, فیس بوک, گوگل پلس و فلم انکس برای تدریس کردند. و در حال آموزش هستیم و مقاله مینویسیم وارد فلم انکس میکنیم و از طریق فلم انکس مقداری پولی برای کمک میشود و بسیار زیاد از استاد خود فوزیه نوری٫ دفتر افغان سینادل و فلم انکس تشکری میکنیم.نویسنده: فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160