خاطرات

Posted on at


-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی توی
امروزه تمام دغه دغه های فکری ما انسان ها فقط خاطرات شده.
اگر از شخصی بخواهیم که یک خاطره تعریف کنه بی درنگ یکی از خاطرات دوران کودکی یا جوانیش را برایتان بازگو میکند.
بعضی ها خاطرات شرین و بعضی ها خاطرات تلخ زندگی شان را می گویند.
این همه از خاطرات حرف زدیم ,اصلا خاطرات یعنی چی؟؟؟؟؟
مهم ترین حوادث روزمره ی زندگی خاطرات خوب و بد ما را میسازد.
اما به طور کل میتوان گفت امروز ما دیروز را میسازد و زندگی کردن در دیروز باز ماندن از زندگی امروزی است.
دختران تا وقتی که مکتب میروند دعا دعا می کنند که زودتر تمام شود ویا هر دلیلی پیدا میکنند تا حتی یک روز هم شده به مکتب نروند.
یعنی یه جورایی مکتب براشون خسته کننده شده و دیگر دوست ندارند به مکتب بروند.
اما وقتی که مکتب را به اتمام رساندند,حسرت تک تک ان روزها را میخورند و دعا میکنند که دوباره به همان روزا برگردند و میگویند بهترین روزهای زندگیشان را در مکتب و دوران دبیرستان گذرانده اند,و بهترین خاطراتشان را از ان روزها یاد میکنند.
و یا اقایون هنگام رفتن به سربازی هزار و یک دلیل برای خود پیدا میکنند تا بتوانند خود را موعاف کنند و به سربازی نروند.
ویا سعی میکنند در پادگان یک راهی برای فرار پیدا کنند,اما وقتی که دوران سربازی شان تمام میشود,میگویند بهترین خاطرات زندگیمان بوده و هر جا که بحث از خاطرات میشود انها,ان روزهای سربازی را یاداور میشوند.
انسان ها عجب مخلوقاتی حیرت انگیزی هستند
قدر روزهایی را که زندگی میکنند را نمی دانند و زندگیشان را با به یاد اوردن خاطرات گذشته سپری میکنند و حسرت ان روزها را میخورند.
هر یک دعا میکنند که به گذشته برگردند اما غافل از این که امروز انها گذشته شاان را میسازد .


پس از امروزت خوب استفاده کن تا حسرت گذشته را نخوری.About the author

160