فیــــــــــس بــــوک

Posted on at


 

فیس بوک نام جهانی و یکی از شبکه های اجتماعی که از تعداد بی شمار کاربران برخوردار است و روزانه زمینه ی خوبی را برای تبلیغ ها, تبادله ی معلومات, ارتباط و تفنن را برای کاربران  مساعد می سازد از روزی به روزی به دورترین نقطه های جهان خود را رسانید ه است

.

از زمان به وجود آمدن فیس بوک به این سو هر کسی را که با آن مقابل می شویم دارای یک یا حتا دو آدرس فیس بوکی است و نه فقط این بل که شامل گروه های مختلف موجود در فیس بوک می باشد. جای تعجب نیست که چندی بعد هر کسی با دیگری رو به رو شود به جای سلام و احوال پرسی بگوید فیس بوک داری؟ نام شما در فیس بوک چیست؟ بیا که با هم دوست فیس بوکی بشویم.

هر روز وفتی که کاربران وارد صفحه ی خصوصی فیس بوک خود می شوند, به تعداد معدودی در خواست دوستی را از طرف دیگر کاربران دریافت  و یا هم اینکه درخواست ارسال می کنند.همه به قسم دل خواه خود مشغول فیس بوک شده اند  گویا معتاد به این شبکه ی اجتماعی جهانی شده اند. کاربران بر علاوه ی صفحه ی شخصی شان فعالیت های زیادی در گروه های مختلف دارند.

امروزه هر سازمان اجتماعی, انجمن ها, نهاد ها, شرکت های تجاری, سفارت خانه ها و سایر مکان های مهم و یا حتا فرد ها صفحه ی فیس بوک ( Page ) درست می کنند و ارتباط تنگا تنگ را در دنیای مجازی توسط فیس بوک برقرار کرده اند.


در افغانستان  عزیز این شبکه ی اجتماعی دارای کاربران بسیار زیادی است و برنامه ی روزانه ی همه وارد شدن ( log in  ) در صفحه ی فیس بوکشان است. بعضی ها برای چند ساعتی و عده ای دیگر مثل خود من تمام روز را مشغول در فعالیت های فیس بوک هستند البته به شرطی که مربوط به کار شان باشد که شغل بنده نیز ارتباط ناگسستنی با فیس بوک دارد.

مهترین مسله چگونگی استفاده از این صفحه است نه  کاربر بودن آن که نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان کاربران متاسفانه  استفاده ی درست و معیاری این شبکه را نمی دانند. با تاسف  در صفحه های فیس بوک موضوع هایی نشر می شود که در اصل هیچ کار آمد نیست, نه این تنها این بلکه بسا مشکل های دیگر را نیز به بار آورده اند, به طور مثال : پخش عکس ها و فلم های مبتذل, هک کردن آدرس های شخصی – که خود تجاوز در حریم شخصی است – و پخش کردن فیلم ها و عکس های غیر اخلاقی در آن, ساختن صفحه ی فیس بوک به نام دختر خانم ها و به همین ترتیب دهها مسله ی مشکل زا و رنجوآوریست که توسط بعضی از کاربران صورت می گیرد.

خوشبختانه در این اواخر نظام امنیتی فیس بوک خوبتر شده است و فرصت ها را برای سود سوی استفاده کنندگان کمتر کرده است, اما تا چه زمانی باید این طور بود ؟!

مردم خود باید بدانند که جگونه از این  فرصت استفاده ی بزرگی را ببرند.فیس بوک نه تنها شبکه ی اجتماعی برای تفریح و تبادله ی عکس هاست بل گفته می توانیم که بزرگترین فرصت برای تبادله ی اندیشه ها, اخذ معلومات, ارتفای ظرفیت, داشتن دوستان از تمام نقطه های جهان, آشنایی با فرهنگ های مختلف, تبیلغ ها و مورد ها مهم دیگر. آیا همین فیس بوک نیست که مردم توسط آن انقلاب ها را برگزار می کنند؟ بله , پس فیس بوک از قدرت والای غیر قابل دید نفوذ در دیگران برخوردار است, یعنی توسط فیس فیس بوک می توان یک کتله ی عظیم از کاربران را هم فکر کرد و به سوی یک هدف  نیک که برای رفاه جامعه ی بشری است حرکت کرد.

بنا برین فیس بوک نه تنها Friend request ,Accept request, like, comment, post  و share است بل که اگر از یک جهت دیگر ملاحظه کنیم دنیای عظیم برای استفاده به خاطر پیشرفت, ارتباط, تزدیکی و دوستی است.

نویسنده : فرزاد صالحی

 

 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160