اګزامر فلم پروګرام بل هالیود په افغانستان او منځنی آسیا کی٫ اړیکی پرته د مرزه

Posted on at

This post is also available in:

:ګرانو زده کونکو

هیله لرم چی اختر مو په ښه توکه تیر کړی وی.

په دغه اختر کی ستاسو لپاره یوه اختریزه ډالۍ لرم ـ موږ یوه بله دروازه د افغانستان نجونو لپاره په خاصه توکه هغو کسانو چی د لیکوال کیدلو هیله د هالیود او یا بالیود لپاره  او یا هم هغه کسان چی د یو بل هالیود جوړولو هیله د افغانستان لپاره لری٫ خلاصه کړی ده. که تاسو وغواړی کولی خپلو هیلو ته ورسیږی. 

هو٫ یو بل ځل لپاره انکس فلم د افغانستان زده کونکو لپاره د زده کولو وخت فراهم کوی. ترڅو چی فلم نامه لیکل٫ د احساساتو ویل٫ د افغانستان واقعی شرایط او جالبه تخیلی قصو جوړول د یو ویډیو له طریقه د هیوادونو او متفاوته خلکو لپاره زده کړی. او په حقیقت کی د ټولی نړی سره اړیکی پرته د کوم مرز نه برقراره کړی.

زه ډیر استیاق لرم چی د افغانستان زده کونکو آخرینه فلم نامه نسخه چی په راتلونکی اونۍ کی د اګزامر فلم پروګرام (Examer Film Porject) له خوا نه به خپره شی٫ وکورم.

د ټولو فلم نامه لیکونکو نه دعوت کوم چی د دغه سیالی سره یوځای شی٫ خپل اثرونه ولیکی او په اګزامر پروګرام کی یی خپره کړی. موږ ښی انعامونه د ښو زده کونکو فلم نامه لیکونکو او بلاګ لیکونکو لپاره په نظر کی نیولی دی.  

د ارزیابی پر اساس چی د هرات ښوونځیو نه می درلودلی٫ بهترینه لیکونکی او نظرونه می په محجوبه هروی ښوونځی کی٫ چی د هرات یو ښځینه ښوونځی دی٫ وموندل. حوض کرباس ښوونځی چی د هرات مرکز نه لږ لری دی٫ ډیر فعاله او لایقه زده کونکی لری٫ او امیر علی شیر نوائی ښوونځی ډیر نجونی شاعرانی او لیکونکی لری. او ګوهر شاد بیګم ښوونځی چی د ۹ زره نه ډیر زده کونکی چی په درېو ټایمو کی د زده کولو باندی بوخت دب٫ ډیره لوی ښځینه ښوونځی په هرات کی پیژندل شوی دی.

د مبارکی ویلو سره فتح ښوونځی ته چی د ۵۷ خاص امتیاز سره٫ په ټولو ښوونځیو کی چی لاسته راوړی دی. سونیا اکبر چی د ۵۶ خاص امیتازو سر د هرات ټولو زده کونکو کی یی ډیر ښه خاص امتیاز لاسته راوړی دی٫ چی د هرات محجوبه هروی لیسی زده کونکی ده. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160