زو فاکس٫ پایداره فن اوری او ډیجیټالی زده کړه په افغانستان کی

Posted on at

This post is also available in:

نن ورځ ما ته یو ډیره ګټه وره ورځ وو. هره ورځ چی تیریږی زه د ډیرو فوق العاده اشخاصو سره آشنا کیږم. د زو فاکس (Zoe Fox) سره می چی یوه ډيره با استعداده او با تجربه نجلی د فن آوری برخی کی په خاصه توکه د اجتماعی رسانو برخه کی د پرمختک په لور هیوادو کی ده٫ مرکه می وکړله. 

فرشته فروغ او زوفاکس د انکس فلم کارګاه کی

د مرکو اخیستلو څنک کی٫ هره ورځ د زموږ تارنما کاربرانو پرمختک شاهد په افغانستان کی یم او داچی څرنکه د افغانستان خلک په خاصه توکه ځوان نسل د دغه اجتماعی شیانو ارزښت او کاربرد درک کوی ترڅو چی د نورو سره یوځای شی او یو با اهمیته او روښانه اړیکه برقراره کړی.

په لاندی عکس کی تاسو د انکس فلم تارنما یو شمیرغړی کوری چی د مختلفو هیوادونو نه دی. او د بلاګ لیکلو سره٫ او د خپلو ویډیو ګانو شریکېدلو سره او یا هم د دواړو شریکېدل په انکس فلم شبکه کی ګډون ونیسی. 

که څه هم د برق او انترنټ محدودیتونه په افغانستان کی شته دی٫ که دغه هیواد د ګاونډی هیوادونو لکه بنګله دیش٫ پاکستان او هندوستان سره مقایسه کړو٫ و به وینو چی د افغانستان کاربران ډیر پوه د دغو هیوادونو نه دی.

د سور مستطیله شکل د مېرمنو ګډون کونکو شمیر او آسمانی مستطیله شکل د نرانو ګډون ښایی. د دغو مقایسه سره به وموندو چی د افغانستان نجونی د نرانو نسبت باندی د ډیجیټالی او آنلاینه رسانو استفاده نه ډیر فعاله او پوه دی.

دغه شمیر ما یو شی ته په یاد اچوی٫ دا چی کولی شی ښځی د باندی کارونو نه  او بیرون ته وتل د ملګرو سره یی پرته د کور نرینه اجازی نه پاتی کړی٫ مګر دغه د نویی فن آوری واکمنتوب دی چی دوی یی واکمن کوی چی په زړه پوری وخت کی٫ هر ځای چی وغواړی ولاړ شی٫ او خپل نظرونه ووایی٫ نوی ملګری په مجازی نړی یی ملاقات کړی او هیځ څوک هم نشی کولی چی د هغوی مانع شی.

زه د مولانا بلخی دغه خبره باندی باور لرم: "په هر خرابه کی د یوی ګنجینی کشف کولو هیله شته ده."
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160