دوبلاژ قسمت سوم

Posted on at


ادامه قسمت دوم...


یک دوبلور با صدای خود چگونه و به چه طریق باید استفاده کند، اصلاً آیا تا به حال زیروبم صدای خود را یافته است؟مسلماً که غیر از این است، اگر اینطور بود اشخاصی مثل من اینگونه انتقاد نمیکردند.از سوی دیگر اگر رسانه های ما انتقاد پذیر باشند و نکته های یاد شده ما را در نظر بگیرند، مطمئناً روز به روز به سوی پیشرفت و ترقی در عرصه دوبلاژ قدم برمی دارند.


و حال می پردازیم به هنر دوبلاژ در افغانستان


در کل در دوبلاژ، موضوع مهم همین کلمه ی ( حس ) است. حس گرفتن از ابزاری مهم برای یک دوبلور است و نداشتن این ابزار یعنی معلول بودن در دوبلاژ حرفه یی.


به طور کلی کار یک دوبلور بسا مشکل تر از کار یک بازیگر است. برای مثال یک بازیگر بخاطر اجرای یک نقش در یک صحنه از فیلم، می تواند آسانتر از یک دوبلور آن را اجرا کند. چرا که یک بازیگر اگر بخواهد یک نقش توأم با غم و اندوه را آن هم در یک فضای سرد و بارانی اجرا کند، به کمک کارگردان و محیطی که برایش فراهم شده براحتی از عهده ی این کار بر می آید اما یک دوبلور، با اینکه نه فضای سرد و بارانی وجود دارد،نه موضوعی پیش آمده که خود را غمگین جلوه دهد


.


از اینجا در میابیم که کار دوبلور نسبت به کار یک بازیگر مشکل است. وجود فضا و محیط برای اجرای نقش و بازی کردن بسیار مؤثر است.پس یک دوبلور همیشه در یک فضا، که آن هم فضای استدیو است، باید هر نوع حس و حالات را برای دوبله کردن به اجرا در بیاورد.


یک دوبلور در هنگام دوبله کردن باید تصویر اصلی بازیگر را دیده نظر به نحوه ی اجرای او، خود نیز نقش را اجرا کند.


ادامه دارد.....About the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160