وسایط و تیل های بی کیفیت عمده ترین علت های آلودګی محیط زیست اند

Posted on at


جمیعت بیش از حد شهر کابل و استفاده زیاد از وسایط نقلیه بدون  در نظر داشت کیفیت ماشین های آن و استفاده از تیل های ناپاک باعث آلودګی هوای شهر شده است و در این مورد نه تنها ارګانهای دولتی و اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور بلکه تک تک فرد جامعه مسؤل است تا در مورد توجه داشته باشد و از استفاده وسایط و تیل های بی کیفیت اجتناب ورزند بر علاوه اداره های دولتی  مسول اند تا مانع وارد شدن چنین اقلام بی کیقیت در کشور شوند و نګذارند که اقتصاد،صحت و محیط زیست کشور را به مخاطره مواجه سازد.


 


آقای نثار احمد حبیبی رییس تنظیف عمومی شهر کابل افزایش آلودګی محیط زیست را مبتنی بر چند عامل می داند که عمده ترین آنها ګردش وسایط کهنه و فرسوده در شهر و استفاده از تیل های ناپاک و بی کیفیت است و آقای حبیبی افزود که آلودګی هوا به مراتب خطرناکترازآلودګی زمین است،وی افزود آیا شما می دانید که ذره های معلق زهری ناشی از دود موترهای کهنه و تیل های بی کیفیت در این سالها مشکلات و امراض تنفسی را افزایش داده است پس باید به رفع آن توجه جدی صورت بګیرد.


 


پوهنیار حمیدالله فاروقی استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در یک ګفتګو با هفته نامه جوانان فعال در مورد چنین ګفت: متاسفانه افغانستان کشوریست که اکثریت اقلام مورد نیازش وابسته به واردات است. منجمله در بخش مواد نفتی کشور ما سالانه در حدود سه میلیون تن مواد نفتی ضرورت دارد که به شکل مجموعی از خارج از کشور وارد می شود و درداخل ما تولیدات نداریم اګر هست هم بسیار اندک است و تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد.


پس این واردات در کشور باید مطابق کیفیت ها و استندردهای ملی و بین المللی باشد اما متاسفانه بنابر موجودیت و حاکمیت اقتصاد غیر قانونی و زدوبندها و وابستګی های که بین حلقات متعدد قدرت و بین دستګاه های مافیایی و سکتورخصوصی و دولتی وجود دارد،باعث شده که اقلام وارداتی ما منجمله مواد نفتی دارای کیفیت پایین بوده و مطابق نورمها و استندردهای بین المللی نباشد. وی عمده ترین مسأله را در این مورد که چرا مواد نفتی بی کیفیت وارد بازارهای کشور شده است،عدم حاکمیت قانون اصول و اساسات اقتصادی در کشور می داند.


آقای فاروقی افزود بر علاوه ای اینکه ادارات و ارګانهای دولتی در بنادرو سرحدات مسؤلیت تفتیش و بررسی مواد وارداتی را دارند،تا مانع واردات مواد بی کیفیت در کشور شوند،ادارات استخباراتی و امنیتی کشور نیز مسؤل اند تا در این عرصه همکاری های همه جانبه داشته باشند.


همچنان ادارات مربوط به تاجران مانند اتاقهای تجارت و صنایع کشور وغیره ارګانها در این عرصه مسؤلیت دارند تا تاجران را به اخلاق تجارتی معاملات درست و مسایل قانونی تجارت متوجه سازند.وی افزود نباید فراموش کرد که مردم هم دراین عرصه عاری از مسؤلیت نیستند آنها نیز به خاطر دفاع از منافع مستهلکین و منافع ملی نباید به آنها موقع پیش برد تجارت شانرا مساعد سازند و به خاطر پایین بودن قیمت مواد به کیفیت آنها توجه نداشته و باخرید مواد بی کیفیت آنها تجارت آنها را حمایه نمایند.


در حالیکه مردم از دود بیش از حد موترها در شهرو بازار و موتروانها از بی کیفیتی تیل های بازار شکایت دارند


 وحیدالله غازی خیل سخنګوی وزارت تجارت در یک ګفتګوبا هفته نامه جوانان فعال به مردم از کیفیت مواد نفتی وارداتی کشور اطمینان داده می ګوید: مواد نفتیی که ما از کشور های چون تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه خلیج و ایران وارد می نماییم از لحاظ کیفیت مطابق نورم ها و استندردهای بین المللی می باشد،که هم در لابراتوار های  بین المللی خارج از کشور و هم در لابراتوارهای بنادر خود کشور ما بررسی و تصفیه می ګردد و از لحاظ کیفیت مطمين می باشد.


وی افزود مقدار تیل بی کیفیتی که وارد کشود می شود از طریق قاچاق می باشد و چون مقدار آن اندک است تاثیر چندانی به اقتصاد کشور ندارد و به جلوګیری این قاچافها اداره های استخباراتی و امنیتی کشور مسؤل اند نه وزارت تجارت.آقای غازی خیل افزود که ما سالانه به سه میلیون تن مواد نفتی نیاز داریم دو میلیون تن آن در بخش نظامی و یک میلیون تن آن در بخش ملکی می باشد و بیشترین وردات مواد نفتی ما از کشور ترکمنستان است.


داکتر مجیب الرحمن خطیر معاون اداره نورم واستندرد در مورد واردات مواد نفتی کشور چنین ګفت:اداره نورم و استندرد در بنادر حیدر خان و آقنه و همچنان در مرکز کشور دارای نمایندګی می باشد که اززمان آغاز فعالیت این اداره کیفیت مواد وارداتی ما بالا رفته مخصوصأ سمت شمال به کلی بهبود یافته است،آقای خطیر هچنان از امضای قرارداد جدید این اداره با یکی از اداره های بین المللی ایالات متحده عربی خبر می دهد که طبق آن قرارداد یک لابراتوار سیار در مرکز کشور به همین زودی ها ساخته خواهد شد که توسط آن بر علاوه اینکه مواد نفتی مرکز کنترول خواهد شد دیګر لابراتوارهای بنادر کشور را نیز کنترول خواهد کرد.آقای خطیر مشکلات عمده ای را که باعث ورود مواد نفتی بی کیفیت در کشور شده است اول واردات قاچاقی این مواد می داند که به ګفته وی مخصوصادر سمت غرب و جنوب غرب کشور این قاچاق زیاد است که باید در این عرصه اداره های استخباراتی و امنیتی کشور توجه کنند. و مشکل دوم عدم توجه درست ریاست تصدی مواد نفتی کشور است که باید همیشه تانکهای تیل بازارها را مورد بررسی قرار دهد.


 


در حالیکه همه ارګانهای که در تصفیه و بررسی مواد وارداتی نفتی کشور کار می کنند یکدیګر را مسؤل قرار می دهند مشکلات هنوز هم ادامه دارد و سوخت تیلهای بی کیفیت هوای شهر را کثیف و کثیف تر می سازد.
نویسنده هوسی "عزیزی"About the author

160