سربازان پولیس باید به فکر حفظ سوادشان باشند

Posted on at


شماری از نیروهای پولیس که توسط کورس های آموزشی باسواد شده اند، باید در راستای حفظ سوادشان تلاش کنند.


شماری زیادی از نیروهای پولیس از سواد کامل برخوردار هستند و وزارت امور داخله و شماری از همکاران خارجی در سال های گذشته برای سربازان بی سوادی پولیس، کورس های آموزشی سواد آموزی را دایر نموده و آنان را باسواد ساخته است.


 


این سربازان پولیس که با اشتراک در کورس های سواد آموزی باسواد شده اند، باید در راستای حفظ و پیشرفت سوادشان کوشا باشند و با مطالعۀ مقالات، روزنامه ها و کتاب ها نه تنها در راستای حفظ سوادشان تلاش کنند بلکه با مطالعات فراوان، سوادشان را از حد ابتدایی به سطوح بالا برسانند.


 


           مطالبی که انسان می خواند، اگر در طی زمان مورد یادآوری و مرور قرار نگیرد به صورت ناخود آگاه، فراموش می شود و از یاد می رود. پس سربازان پولیس باید با مطالعه، مانع کاهش سوادشان شوند و در راستای بهتر شدن سوادشان تلاش کنند.


کشورهای ژاپن، امریکا و فنلاند در چارچوب آیساف برای بسیاری از سربازان پولیس کورس های سواد آموزی را دایر می کنند.


 


باربارا گودنو رییس برنامه سواد آموزی آیساف می گوید که آموزش سواد به سربازان پولیس در اولویت کاری آیساف قرار دارد و در حال حاضر بیش از صد هزار نفر از نیروهای پولیس، مورد آموزش سواد آموزی قرار می گیرند.


صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلۀ کشور می گوید که در حال حاظر تنها 36 درصد پولیس ملی، بی سواد و یا کم سواد هستند.


وی افزود که وزارت داخله با راه اندازی دوره های سواد آموزی در نصاب تعلیمی پولیس، به این چالش رسیده گی می کند.


در حالی که وزارت داخله و آیساف، سواد آموزی سربازان پولیس را از اولویت های مهم کاری خود می دانند، سربازان پولیس نیز باید در راستای حفظ و تقویب سوادشان کوشا باشند.


 


سربازان پولیس در صورتی که از سواد کافی برخوردار باشند، می توانند در راستای تأمین حقوق هر فرد در جامعه بیشتر تلاش کنند.


یکی از حقوق مهم هر فرد، حق ورزش کردن است که نیروهای پولیس در صورتی که نظم و امنیت را در جامعه تأمین کنند، هر فرد می تواند با سهولت تمام ورزش کند.About the author

ahmad-frogh-waris

graduated from Ghulam Hadir khan high school in 2008, have Bachelor degree in BCS (bachelor in computer science) 2014/3/14 working in a construction company as an IT assistant & admin assistant and a blogger in filmannex.

Subscribe 0
160