نقش زنان در روند انتخابات

Posted on at


                                        کشور جنگ زده و عقب مانده ای ما، که سالها دچار بد بختی ها و خانه مان سوزی ها بوده است اینک همه ی آن بدبختی ها را پشت سر گذاشته است و می خواهد یک آینده ای قابل قبولی را برای خود بسازد. لذا ضرور است که یک تحول سرتا سری رادر آن بیاوریم ،و این تنها و تنها با انتخابات شفاف و عادلانه امکان پذیر است که با رفتن تک تک اتباع افغانستان به پای صندوق های رای دهی این تخول به میان خواهد آمد

.

در این قسمت  حضور زنان به مانند مردا ن سازنده و اساسی است ، زیرا نصف نفوس هر کشور را زنان آن تشکیل می دهد .

و به خصوص در افغانستانی که سالها کش مکش ها برای حقوق و آزادی زنان وجود داشته است ، پس به خصوص زنان باید این حقیقت را درک کنند که دادن حق به آنها هدیه نیست بل دادن حیثیت به آنها است ، پس این حق مسلم یک زن است که در آبادی وطن شان ، خود شان اقدام کنند و تصمیم بگیرند زیرا یک زن نیز مثل مردان حق فکر و رای را دارد چنانچه می دانیم در قانون اساسی افغانستان نیز به آزادی فکر و بیان حق داده شده است که « آزادی حق طبیعی هر انسان است ، آزادی و کرامت انسان ها از تعرض مصوون است و دولت نیز به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است

. »

و همچنان در قانون اساسی برای زنان نیز حقوق و قوایدی وضع شده است که به وسیله ی آن می توانیم بگوییم که هر گونه تبعیض و امتیازی بین اتباع افغانستان اعم از زن و مرد ممنوع است ، و هر دو دارای حقوق و وجایب یکسان اند .

پس واضح است که زنان نیز مانند مردان حق انتخاب و رای دادن را دارند، آنان نیز می توانند نظر بدهند و کسانی را انتخاب کنند که برای آینده ی مان کار ساز اند .

در پهلوی این انتخاب زنان منحیث یک فرد آگاه ، فعال و با صلاحیت جامعه می توانند در صورت داشتن شرایط ، خود را کاندید نمایند و قدرت را به دست گیرند،  پس ما باید خود مان به این بیندیشیم که یک رای چقدر با ارزش است و میتواند زندگی همه ای مان را تغییر دهد ، باید با تمام حق و حقوقی که همه ای ما داریم به خاطر انتخاب رییس جمهور خود در حرکت شویم.

                                                                            

به امید بر قرار کردن یک کشور صلح جو ،و صلح طلبAbout the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160