چرا نباید مکاتب سوزانده شوند؟

Posted on at


تعلیم و تربیت از مهم ترین مسایلی استند، که یک جامعه با آن رو به رو است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که رسول خدا، حضرت محمد (ص) فرموده اند: طلب کنید علم را ولو اگر در چین باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها مکلف اند دسترسی همه کودکان دختر و پسر را به مکاتب تسهیل کنند، و معارف را رایگان را بسازند. دولت ها باید زمینه هایی را ایجاد کنند که همه مردم در شهرها، روستاها و حتی قرا و قصبات به مکاتب رایگان برای تحصیل دسترسی داشته باشند.

 

مکاتب از زمانهای بسیار دور محل تعلیم و تربیت افراد یک جامعه بوده است. اگر افراد یک جامعه در زمینه های مختلف آموزش نبینند و علوم و تخنیک های جدید را نیاموزند، در همه زمینه ها از ممالک دیگر عقب خواهند ماند و برای رفع احتیاجات خود وابسته به کشورهای پیش رفته تر خواهند شد.

از طرف دیگر برای اینکه یک مکتب ساخته شود، از نظر اقتصادی مصرف زیادی بالای آن می شود و تعداد زیادی از مردم در کار ساختن آن زحمت می کشند.

متاسفانه در چند سال اخیر پدیده سوزاندن مکاتب در بعضی قسمت های افغانستان از سوی نیروهای مخالف دولت افزایش یافته است. این نیروهای مخالف که به نام دین اسلام دست به این کار می زنند، نه تنها باعث می شوند که دروازه‏ های علم و دانش به روی مردم بسته شود، بلکه باعث به هدر رفتن سرمایه‏ های اقتصادی کشوری می شوند، که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.

 

سوزاندن مکاتب، تیزاب پاشی به روی دختران دانش آموز، مسموم کردن آب مکاتب و منع دختران از رفتن به مکاتب در مغایرت با دین اسلام و تعالیم آن قرار دارد و باعث عقب افتادگی کل جامعه نیز می شود. اگر مکاتب بسته شوند، کودکان دختر و پسر به جای آموزش و تحصیل از همان زمان طفولیت مجبور به انجام کارهای شاقه بر روی سرک ها، داش های خشت پزی، آهنگری، فلزکاری و ... خواهند شد. این مسأله باعث می شود، نه تنها آینده این کودکان تباه شود بلکه آینده کشور نیز تباه شده و همیشه وابسته به کشورهای خارجی می ماند.

 

 

 

نویسنده: خان آقا فیضیAbout the author

160