مضرات استفاده از کفش پاشنه بلند

Posted on atاستفاده از کفش پاشنه بلند 
 

یکی از موضوعات مهم در زنان استفاده آنها از کفش های پاشنه بلند است. با وجود تذکرات مداوم پزشکان ارتوپدی درباره مضرات پوشیدن این نوع کفش ها آنها ترجیح میدهند تا از این نوع کفش های استفاده کنند، 

 

یکی از مضرات استفاده از این نوع کفش ها، افتادن وزن بدن روی قسمت جلویی کف پا است که منجر به بدقواره گی انگشتان و چنگک شدن آنها میشود و در مدت زمان طولانی موجب ایجاد درد های مفصلی خواهد شد. 

 

هنگام استفاده از این نوع کفش ها انگشتان پا و داخل پا فشرده شده و حالت کارد را به خود میگیرند، آنگشتان پا چنگکی شده و قاعده انگشتان شصت به سمت بالا انحراف پیدا میکند که در نتیجه آن پینه ایجاد میشود و استخوانهای پا دچار افتادگی میشوند.

 

البته استفاده از این نوع کفش ها برای چند ساعت مشکل خاصی ایجاد نمیکند ولی استفاده روزانه از آنها مشکلات یاد شده را بوجود می آورد.  

 

 

 About the author

160