نکات چند پیرامون نماز

Posted on at


سلام دوستان گرامی: میخواهم در این مقاله نکاتی چند پیرامون نماز برای شما عزیزان بیان دارم امیدوارم مفید بوده و مورد استفاده کامل شما قرار گیرد. نماز خواندن یکی از ارکان های مهم دین مبین اسلام می باشد، در اوایل دین مقدس اسلام نماز را به پنجاه وقت اداء مینمودند ولی چون برای مسلمانان مشکل بود به پنج وقت تقلیل یافت. خواندن نماز باید به بصورت صحیح و درست باشد چون نماز خواندن یکی از عبادات خاص خداوند(ج) می باشد که عجز و نا توانی بنده را در مقابل خداوند بزرگ بیان میدارد و باعث اجر و پاداش زیاد در روز آخرت می شود. نماز را نباید سریع اداء نماییم چون ما در وقت نماز خواندن به مقابل الله پاک ایستاده، او را ستایش کرده و با او راز و نیاز میکنیم، پس باید آهسته و خیلی با وقار اداء نماییم. با توجه به عبارات فوق هر دو رکعت نماز تقریبا باید سه الی پنج دقیقه را در بر بگیرد و باید به کلمات و معانی آن توجه خاص شود. در زمان پیامبربزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)، صحابه کرام نماز را به بسیار خوبی اداء می کردند و به تمام کلمات و معانی آن توجه خاصی داشتند که اشک از چشمان شان جاری میشد. در صورتیکه نماز درست اداء گردد، نماز انسان را از فحشاء و فسق و فساد دور نگهداشته و باعث خرسندی در دنیا و آخرت میشود.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160