تلو تلو

Posted on atدارم تلو تلو 


ثانیه هایت را میپایم 


بارانی ات را به اغوش مترسک هدیه میدهی 


سردردهایت را برای مرغ همسایه 


مرواریدهایت را 


روی لثه پیر مرد کهنه فروش 


رژهایت را 


سیاه میکشی 


اریب روی عکس قاب شده بالای تخت 


یک نفره به خود میپیچی 


یک نفره به خود چنگ می زنی 


یک نفر 


نیست که تو را 


یک نفر 


مرا 


پاک کند از این دفترچه تلفن 


 


زندگی صفر درجه 


کاوه ایریک About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160