تکنالوژی معلوماتی و رسانه های اجتماعی٫ اقتصاد پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز:


در این هفته شاگردان در عرصه ی بلاگ نویسی یا مقاله نویسی, سایت های اجتماعی, سناریونویسی و غیره فعالیت داشتند.از ابتداي پيدايش تلفن همراه تاكنون، جامعه شناسي توجه كمي به آن نموده است. به ويژه هيچ تلاشي براي بررسي تأثيرات متنوع آن بر روي زندگي فرهنگى صورت نگرفته و هيچ تئوري منظمي كه كاركردها و پيامدهاي ارتباط تلفني را دربر گرفته باشد، وجود ندارد. اين خلاء و كمبود، خود را هنگام مقايسه ي آن با بررسي هاي علمي شبكه ي اينترنت بيشتر نشان مي دهد. اين در حالي است كه تلفن هاي همراه، امروزه توسط اقشار وسيعي از جمعيت، در سرتاسر جهان، استفاده مي شود و تأثيرات آن بر روي زندگي اجتماعي بسيار شديدتر است؛ تا جايي كه اغلب مردم حاضرند هزينه ي زيادي براي آن در مقايسه با اينترنت، بپردازند.يكي از مهم ترين تأثيرات تلفن همراه ناشي از قابليت استفاده ي از آن توسط توده ي جمعيت بيسواد در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد، يعني همان مردماني كه توانايي خريد يك كامپيوتر را ندارند و حتي از شبكه هاي سنتي تلفن ثابت نيز استفاده نمي كردند. تحقيقات نشان مي دهد كه تلفن همراه توانسته است شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته در استفاده از تلفن را پر نمايد. تكنولوژي تلفن همراه نسبت به تكنولوژي كامپيوتر در وصل نمودن افراد محروم به حوزه ي اطلاعات ديجيتالي موفق تر بوده است.


در نتيجه ي استفاده ي همگاني از تلفن هاي همراه، فضايي خلق  مي شود كه در آن تمام موجودات انسان، صرفنظر از سن، جنس، زمينه ي فرهنگي، ثروت، درآمد يا موقعيت سلسله مراتبي- برابر خواهند بود. بنابراين تلفن همراه يك تكنولوژي با كاركردهاي فوق العاده انسجامي است. مثلاً: با حذف تفاوت هاي ميان دختران و پسران، اين تكنولوژي با ساير تكنولوژي ها كه تفاوت ها را تشديد مي كنند مثلاً (موتورسيكلت) فرق دارد. با اين وجود در حالي كه مالكيت تلفن همراه همگان و همگن مي شود.(تا جايي كه ارزش آن به عنوان نماد پايگاه يا پرستيژ اجتماعي ناپديد شود)، اين تلفن هاي همراه ممكن است نابرابري هاي اجتماعي را تشديد نمايد تا جايي كه الگوهاي استفاده ي عملي از آن با اهداف متنوع كنش هاي اجتماعي، وضعيت ها، روابط اجتماعي و نقش هاي اجتماعي همبستگي شديدي داشته باشد. يكي ديگر از تأثيرات تلفن همراه اين است كه اوقات بيكاري را پر مي كند و وسيله اي براي وقت گذراني مي شود. اين امر مانع از مطالعه ي روزنامه ها و كتاب ها و در نتيجه آگاهي از اخبار سياسي در سطح جهان مي شود، زيرا ارتباط محدود به دوستان نزديك مي شود. تلفن همراه باعث ظهور خرده فرهنگ هاي (Subcultures) مجزا مي شود؛ به ويژه در ميان جوانان نوع خاصي از زبان و گويش شكل مي گيرد. اين امر از طريق استفاده از پيام هاي متني تقويت مي شود كه معمولاً پيام هايي كوتاه است. تلفن همراه مانع از شكل گيري ارتباطات پيچيده و ظريف مي شود.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160