مکان مناسب برای مطالعه

Posted on at


 


مکان مناسب برای مطالعه مکانی است که در آن هم راحتی جسمی وجود داشته باشد و هم آرامش درونی. منظور از آرامش جسمی این است که نور زیاد به چشم فشار نیاورد. چون نور زیاد یا کم به چشم آسیب میرساند، و از همه مهم تر وضعیت قرار گرفتن بدن در هنگام مطالعه است.
اکثر دانش آموزان سر، پاها، دست ها و گردن خود را در وضعیتی قرار میدهند که بعد از اندکی مطالعه به شدت خسته میشوند و در نتیجه باعث می شود که از مطالعه دست بکشند.
اگر ما بتوانیم خود را عادت دهیم که نشسته مطالعه کنیم از همه بهتر است؛ چون به هیچ عضو بدن آسیب نمی رسد و تمرکز حواس در وقت نشستن بهتر است.
در مورد آرامش درونی هنگام مطالعه نیز باید نکاتی را مد نظر بگیریم؛ اینکه در وقت مطالعه محیطی آرام را انتخاب کنیم ولی همیشه نباید دنبال محیط های آرام بگردیم بلکه خودمان را به هر محیطی عادت دهیم.
خلاصه این که خود را مقید به زمان و مکان خاصی نکنیم و مطالعه را در هر محیطی تمرین کنیم که اگر زمانی مجبور شدیم در مکان خاصی مطالعه کنیم دچار مشکل نشویم.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160