ای جوان بیا توبه کن(بخش دوم

Posted on at


شما ميتوانيد از لینک زیر بخش اول مقاله را بدست بیاورید.


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78952/78952


یک چیز بسیار عجیب و جالب برایم اینست که وقتی با جوانی مقابل میشوم که سراپا در گناه غرق هست برایش میگویم بیا جوان توبه کن و به خداوند متعال رجوع کن یک جواب بسیار عجیب را میشنوم که میگوید: (حالا از ما گذشته) یعنی حالا ما بسیار گناه کردیم خداوند مارا نمیبخشد، او بی خبر از اینست که دروازه توبه تا قیامت باز هست و خداوند توبه هر شخص را میبخشد به هر اندازه ای که گنهکار باشد و هر گناهی را که کرده باشد خداوند به او وعده بخشش را در صورتی که توبه کند داده است.ناجی بشریت سردار عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماید: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ) "سنن ابن ماجه حدیث 4250 ".


ترجمه: ( رجوع کنند و توبه کننده از گناه ،مثل کسی هست که هیچ گناهی نکرده باشد).خداوند متعال بندگان خود را چقدر زیاد دوست دارد با زبان رسول خود صلی الله علیه و سلم بندگان خود را بشارت میدهد که اگر گاهی از شما گناهی سر میزتد با رجوع به خداوند و طلب مغفرت گناه شما چنان پاک میشود قسمی که گویی هیچ گناهی نکرده باشی.پس ای جوان ای کسی که سهوا یا قصدا خود را به گناهان گوناگون آغوشته کرده ای، ای جوانی که از خدا بی خبری و از اوامر خدای متعال اطاعت نمیکنی و از نواهی اجتناب نمیکنی، ای جوانی که در نماز هایت سستی میکنی و عیش و لذت زندگی را بر عیش و لذت آخرت ترجیح داده ای، ای جوانی که غرق در گناهی بی خبر از اینکه روزی از این کرده های جواب گو است، روزی که پدر از پسر، پسر از پدر، دختر از مادر، مادر از دختر، و یکی از دیگر فرار میکنند درین روز با کدام دست آوردد حاضر میشود، درین روز چگونه در مقابل پروردگارت در حالی غریق گناهی حاضر میشود، ای جوانی که لذت های زود گذر دنیا ترا فریب داده است، ای جوانی که ناخود آگاه در تباهی و هلاکت روان استی، بشتاب به سوی پرورگارت به سوی کسی که ترا خلق کرده، به سوی کسی که به توبه تو خوشحال میشود، به سوی کسی که توبه را سبب مغرفت گناهان گشتانده است، بیا و با خدای خود عهد کن که دوباره به هلاکت روی نیاوری و دوباره آن گناهانی را که انجام داده ای تکرار نکنی، بیا و توبه خود را خالص بساز توبه ای که کن که دیگر توبه نکنی، بالای همه کارهای که کرده ای خط بطلان بکش و راه هدایت را محکم بگیر تا باشد که خداوند ترا ببخشد و ترا داخل جنتی که دیدار خود را در آن وعده داده هست بسازد.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160