هغه اتلان چی موږ یی د خپل سفر سره یی ډيجیتالی او قصه ویلو نړی ته د پرمختک په لور هیوادونو کی٫ الهام راکړلو

Posted on at

This post is also available in:

ګرانو زده کونکو:

زه ډیره په ټینګه ستاسو فعاله ګډون نیول په اجتماعی رسانو کی ستایمه. دغه اونۍ  غواړم ستاسو سره د قصه ویلو٫ د محلی استعدادونو او اګزامر فلم پروګرام (Examer Film Project) پرمختک په اړه خبری وکړو.

څرنکه چی ښاغلی فرانسسکو رولی په یوه مقاله کی یی بیان کوی٬ د اتلانو قصه د ښو مهارتونو او واکمنتوب سره موږ یی د سفر په لور د ډیجیټالی زده کړی او قصه ویلو نړی ته د پرمختک په لور هیوادونو کی لکه منځنی آسیا کی٫ په خاصه توکه په افغانستان کی الهام راګړلو. د تیره میاښتی نه تر اوسه د کار په حال کی د هرات زده کونکو سره یو چی وکولی شی خپلی فلم نامی ولیکی. فلمنامی به یی په دغه اونۍ کی به یی په شبکه کی کښښدو چی دغه پخپله زموږ یوه لویه لاسته راوړنه زموږ د کارونه مجموعی نه په هرات کی ده. 

او زموږ د کابل کاری ډله د یوه سولی کنسرټ کی د بابر باغ کی ګډون ونیولو چی د دوو ورځو لپاره د افغانستان٫ هندوستان٫ پاکستان او تاجیکستان هیوادونو نه سندرغاړو ګډون کړی وو. دوی خپلو تجربو او احساسو په اړه یی ولیکل او هم زموږ د تولیدی مجموعی فلمونه یی په انکس ښځي شبکی یی خپری کړلی. 

 

دا په دۍ مانا ده چی موږ د پرمختک لاره مخته وړو. ستاسو ډیر فعاله ګډون موږ ډیر تشویق کوی ترڅو چی د دغه پروګرامو باندی کار وکړو.

یو ښه خبر زموږ غړیو ته په پاکستان کی: موږ ډیر ژر به خپل پروګرامونه په پاکستان کی به پیل کړو٫ څرنکه دوی په رسمی توکه کولی شی د انکس فلم او انکس ښځی تارنما برخی نه اوسی. د سیالۍ لپاره چمتو اوسی.

دغه اونۍ زموږ ډیره ښه لیکونکی د مېرمن الهه څنک کی٫ د هرات اجتماعی رسانو مدیره٫ مېرمن ناهید بیګران د لوړ خاصه امتیاز سره وه. او د نرانو برخه کی ښاغلی فرزاد صالحی د لوړ خاص امیتاز سره په لومړۍ مقام کی دی.

یو ځلی بل٫ غواړم ستاسو سختا زیار او کوښښ نه مننه وکړم.

مننه

رویا محبوب

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160