حسین جان

Posted on at


  


مریضم من دوایی من حسین است


 


       فقیرم من غنای من حسین است


 


وفا کردم به عهدم روز اول


 


درین میدان وفای من حسین است


 


به بیماری خوشم تا روز محشر


 


که از رحمت شفای من حسین است


 


دل هر کس به دنبال لقایی است


 


به حق حق لقای من حسین است


 


به محشر هر کسی دارد صدایی


 


در ‍آن صحرا صدای من حسین است


 


 


 


          


نویسنده: فاطمه حسینی       


 


 


 About the author

160