نژاد پرستی یا فاشیزم

Posted on at


منطق فاشیزم: زور حق است


نژاد پرستی به معنی برتر دانستن یک قوم یا یک نژاد بر قوم یا نژاد دیگر می باشد. نژاد پرستی به معنی های زیادی آمده است٫ که داریوش آشوری د کتابش به نام (فرهنگ سیاسی) برای نژاد پرستی تحت نام نژادگرایی تعریف کرده است که: نژاد گرایی نظریه ی است که میان نژاد و پدیده های غیر زیست شناسی مانند دین٫ آداب٫ زبان و... رابطه ایجاد کرده برخی نژاد ها را برتر از دیگر نژاد های بشر می شمارد.


و دین مقدس اسلام هم نژاد گرایی را رد می کند و همه مسلمانان را به اتفاق و وحدت دعوت میکند. و برتری را در تقوا آن شخص می داند٫ چنان چه الله (ج) در کلام خویش فرموده است. که هر کس تقوای بیشتر داشته باشد چی مرد باشد و یا زن نزد الله (ج) بیشتر ارزشت دارد. و همین فاشیزم بود که جهان را به میدان جنگ و نبرد کشاند و میلیونها انسان را به کشتن داد. اګر ما به تاریخ جهان نگاه کنیم عوامل بدبختی بشر نژاد پرستی بوده و می باشد. مثلا در افریقای جنوبی بومی ها چی ستم های را از دست سفید پوستان ندیدند. و همچنان رژیم نازی که تحت رهبری هیتلر بود چی جنایاتی را د حق مردم اروپا ننمود و میلیونها یهودی را به خاطر یهودی بودن شان د کوره های آتش سوزی٫ سوزاند و آنها را کشت.


 


و همینطور در کشور عزیز ما افغانستان که سالها می شود در این حالت (نژاد گرایی) هزارها نفر کشته می شود. و افغانستان را به حالت درگرگونی آورده است. که کشورهای مختلف جهان از این حالت نژاد ګرایی٫ به ګونه های مختلف سیاسی٫ فرهنگی و اجتماعی استفاده های خویش را مینمایند. و مردم افغانستان را به نام های پشتون٫ فارس٫ هزاره٫ ازبک ... تقسیم نموده و بین هم به جنگ انداخته اند. که بدبختانه اقوام هزاره ما سالها پیش٬ از جمعیت هزاره ها قتل عام و نابود شدند و بعد از آن حقوق اولیه هزاره ها بکلی سلب شد و انواع تظلمات بی رحمانه بر آنها اعمال گردید. با وجود اسناد و شواهد غیر قابل انکار از قتل عامها و ستمهای جابرانه که ریشه در نژاد پرستی و فاشیزم داشته اند٫ لویه جرکه٫ پارلمان و دولت افغانستان هیچ اشاره به وجود بی عدالتی و تبعیض در گذشته ای افغانستان نکرده اند. اما بدبختانه کسانی هستند که تا هنوز هم از این اندیشه نادرست و آزمایش شده پیروی میکنند.و بیاید که ما هم برای مبارزه با تبعیض نژادی از رسانه های اجتماعی استفاده کنیم و این پدیده شوم را از جهان به خصوص از کشور عزیز مان افغانستان کم کنیم. تا باشد که همه و همه تحت یک شعار و یک بیرق زندګی کنیم.


تشکر


عنایت الله مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160