بهار

Posted on at


بهار اولین فصل سال بوده که بهترین و سر سبزترین فصل سال می باشد به معنی دیگر میتوان آنرا آغاز دیگر نامید. در این فصل همانطوریکه زنده گی انسانها بهار، تابستان، خزان و زمستان دارد همه گیاهان و نباتات این مراحل را طی کرده بعد از سپری نمودن زمستان در بهار سال دیگر شکوفا میشوند. هر فصل ویژه گی و بهتری خاص خودش را دارد. اما بهار فصل دیگریست فصلی   که طبیعت لباس نو به تن میکند و آسمان صاف و آبی معلوم میشود.


فصلی است که بیشتر شاعران را به وجد آورده تا در باره بهار شعر های زیبا بنویسنبهار آنقدر زیباست که نمی توان آنرا در کلمات توصیف کرد. فقط باید در زیر آسمان آن قدم زد و عاشقانه طبیعت آنرا نظاره کرد. بهار سر آغاز زنده گی تمام ما انسانها است و بهترین بهانه برای شروع دوستی و صممیت های زنده گیست و هر کس با آمدن بهار آرزو های زیادی در سر دارد خیلی از انسانها در آغاز بهار شاید بر نامه های زیادی در سر داشته باشند برای بهتر گذراندن زنده گی تا با استفاده از طبیعت این برنامه ها را عملی کنند.تا یک زنده گی سر شار از موفقیت داشته باشند در فصل بهار ما از گل ها و گیاهان و میوه جات استفاده نموده و از آنها بهره کافی را میبریم. بهترین زنده گی هر انسان اوایل زنده گی یعنی دوران طفولیت انسان می باشد که شیرین ترین خاطرات زنده گی انسان در آن است. و آن دوران طفولیت بهار زنده گی هر انسان محسوب میشود. در فصل بهار ما مردم افغانستان عزیز یک سلسله رسم و رسوماتی بیشتر داریم از جمله تفریحات و جشن های است که در بهار در روز های نو روز بر گذار میشود. در فصل بهار تمام اطفال جوانان و نو جوانان هم از دختر و پسر به مدارس رفته و سال جدید تحصیلی خویش را آغاز می نمایند. در فصل بهار طبیعت چنان سر سبز، پر بار و شکوفا میشود که گویی جهان دوباره تولد شده است و به هر طرف نگاه شود طراوت وشادابی به مشاهده می رسد.امید وارم زنده گی همه مردم افغانستان همیشه بهار باشد و هیچ وقت رنگ پائیز و زمستان را نبینند به امید موفقیت تمام مردم افغانستانAbout the author

FahimaMahmoodi

Fahima Mahmoodi is studying in the 12th class of the Malake Jalali High school. She is studying English in Islam institute in Herat. Fahima has interest in reading math and physics.

Subscribe 0
160