ذهن

Posted on at


ذهن انسان مانند باغچه ای میماند که اگر هوشمندانه و با اندیشه های مثبت کاشته شود و یا وحشیانه و با افکار منفی شود. باغبان همان چیزی را حاصل می کند که بذر کرده است. اگر از رشد علفهای هرزه آن جلوگیری نشود با مرور زمان همجنسش را تولید خواهد کرد. درست همان طوری که باغبان علفهای هرزه را از بین میبرد و به جایش گلها و میوه های مورد نیاز را میکارد.


ما هم باید مراقب ذهن مان باشیم و آنرا از اندیشه های نادرست، ناپاک و ناسودمند پاک کنیم و اندیشه های درست، مثبت، منطقی و کاملی را در ذهن مان پرورش دهیم.


 انسان خود باغبان اصلی جان خویش و رهبر زنده گی خود هست.


من همیشه میگویم برای اینکه به قله های موفقیت برسیم، باید ذهن خود را کنترول کنیم چون ذهن مثل بچه ای بازیگوش یک لحظه هم او را به حال خودش رها کنی دست به هر کاری میزند. پس نباید یک لحظه هم او را به فراموشی یا از او غافل بود. مگر بعد از مطالعات و تمرین های فراوان به آن حد برسد که بتوانیم کنترلش را بخواهیم بدست بگیریم.چون ذهن تا رشد و پرورش کامل نیازمند یک استاد هست که بتواند چگونه درست و بهتر فکر کردن را یاد بگیرد.


حال ببینیم که ذهن این بچه بازیگوش چطور و از کی فرمان میگیرد.


 یکی از دانشمندان معتقد است ذهن یک کار گاه فکری هست که هر روز افکار فراوانی تو لید میکند تولید در این کارگاه فکر تحت نظر دو کار گر صورت می گیرد.


  آقای ناکام که افکار منفی و تحقیر آمیز را تولید میکند، حتمی بعضی اوقات در ذهن شما این جملات چرخیده باشد که تو آدم بی عرضه ای هستی مثل همیشه و نتوانستی یک کار را به طور درست و حسابی انجام دهید، تو لیا قت دوست داشتن را نداری، این تصمیم آخری را که گرفتی اشتباه از آب در خواهد آمد، و تو نمی توانی هیچ کاری را به طور درست انجام بدی.


2- آقای کامیاب که در تولید افکار مثبت تخصص دارد، این کار بزودی به نتیجه می رسد، تو موفق خواهید شد، تو مثل همیشه راه درست را پیدا میکنی اگر امروز نتوانستی کار خوب را انجام دهید خود را سرزنش نکن ممکن برای همه کس پیش آید، آفرین تو امروز خیلی از کار های عقب مانده خود را انجام دادی و تو فوق العاده هستی.


به نظر شما برای رسیدن به قله های موفقیت به کدام یکی باید اعتماد کرد؟ بله به آقای کامیاب که در خور استاد هست، نتیجه، هر موقع که افکار منفی سراغ ما آمد سریع آز آقای کامیاب


بخواهیم ما را کمک کند. بزرگ به اندیشیم، مثبت، منطقی و درست فکر کنی.


از خداوند(ج) زیاد بطلبیم چون خداوند(ج) نادار نیست و به خود قول بدهیم که هر موقع حال مان خوب نبود این جملات مثبت را ایقدر تکرار کنیم که تا ذهن باورش شود جر این چاره ندارد باور کنید موفقیت افرد بیش از آنکه به هوش آنها بستگی داشته باشد به میزان تفکر آنها بستگی دارد.....About the author

SomayaAhmadi

Somaya Ahmadi is from Herat Afghanistan. Somaya Ahmadi is graduated from Litrature faculty of Herat University . Somaya Ahmadi was also graduated from Hatifi High school in 2008. She has interested to playing soccer.

Subscribe 0
160