صلح

Posted on at


صلح آشتی و سازش را گویند صلح باعث بوجود آمدن ثبات وامنیت میگرددصلح جز فرایض برای همه گ ان است چون همیشه اسلام به وحدت و همبستگی  تاکید نموده است و متقاضی سازش و همبستگی بوده است چنانچه خداوند در سوره انفال فرموده است :{یعنی اگر کقار مایل بودند که صلح نمایند با آنان صلح نمای وخود را به خدا بسپار} ودر حدیثی وارد شده که پیغمبر (ص) با حدیبه (محلی است نزدیک مکه مکرمه صلح نمودند وآخر آن صلح به نفع مسلمین واقع شد . در صلح میتوان به یک زندگی آرام خوب وخیلی عالی قدم گذاشت  زمانی از جنگ ودرگیری به صلح قدم میگذاری مانند این است که از آتش بیرون آمدی و به باغی زیبا قدم گذاشتی که در آن ازهار زیادی دیده میشود واز خوشبویی و طراوت مدهوش گشته یی صلح اسباب آرامش همگرایی معرفت و محبت ووحدت میان انسانها را مهیا میسازد فقط در سایه صلح واتفاق میتوان به آرامش رسید صلح در حقیقت زندگیست.  About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160