مادر

Posted on at


مادر کیست؟ مادر کسی است که با پشت پا نهادن به این دنیا به حیث بهترین یار همدم و همدرد زندگی یاری و محبت آن را به دست میآوریم مادر است که آرامش خود را کنار گذاشته و ما را آرامش میدهد و یک دنیای پر از مهر و محبت برای ما ایجاد میکند مادر با احساس ترین و با عاظفه ترین موجود روی زمین است که بخاطر نجات اولاد شان از ظلم و مشقت حتی حاضر میشود جانش را فدا کند این مادر است که با طفل پیوند روحی و جسمی دارد و همین پیوند روحی و جسمی باعث میشود


 


 که اکثریت اطفال اولین کلمه را که به زبان میآورند مادر است و حتی کلمه مادر وارد زبان آنها میشود زیرا این مادر است که دست های کوچک طفل را گرفته و قدم به قدم راه رفتن را به او میآموزاند و بلاخره مادر است که ما را از توانایی های نهفته در وجودمان آگاه میسازد دین مقدس اسلام نه تنها که حققوق زیادی را برای مادر تعیین نموده، بلکه فرزندان را نیز به احترام مادر فراخوانده است و تمام مومنان را به احترام مادران امر فرموده و از بی ادبی و بی احترامی در مقابل مادران منع نموده است. احترام مادر بالای اولاد فرض میباشد و تا جایی که گفتن کلمه "اوف" هم در مقابل مادر منع قرار داده شده است پس با پیروی از دین مقدس اسلام و اوامر الهی باید احترام مادر را مهم دانسته و هیچگاه عملی را انجام نه دهیم که موجب بی احترامی و نارضایتی مادر گردد.


 


زیرا اگر عملی را انجام دهیم که باعث بی احترامی مادر شود، مرتکب گناه بزرگی شده ایم و در حقیقت نافرمانی الله را کرده ایم چنانچه خداوند بزرگ در جایی دیگری در قرآن پاک فرموده است "رضای من در رضای مادر است" یعنی ما زمانی میتوانم خداوند بزرگ و مهربان را راضی سازیم که مادر را راضی داشته باشیم در حق مادر دعای نیک نموده و مادر را موجود نایاب و قابل قدر بدانیم همیشه از احوال مادر با خببر بوده و ضرور یات مادر را تا حد امکان مرفوع ساخته و مادر را نه گذاریم احساس کمبود چیزی را نماید در همه امور زندگی مادر را یار و یاور باشیم زمانیکه مادر به ما نیاز پیدا میکند دستگیر و تکیه گاه او شویم زیرا زمانی مادر دستگیر و فرشته نجات ما از هر گونه مشکلات بوده، پس نه باید نیکی ها و احسان های مادر دستگیر و فرشته نجات ما از هر گونه مشکلات بوده پس نه باید نیکی ها و احسان های مادر ایفأ مینماید مادر بر علاوه اینکه خودش دربازسازی و ایجاد یک جامعه متحد سهم فعال و مسوولانه اجرا مینماید.


 


الا مادر گلاب تر تو باشی                 زخوبان جهان بهتر تو باشی


میان جمله نیکویان عالم                     به مثل دانه گوهر تو باشیAbout the author

SaiedaSadiqi

Saieda Sadiqi was in Herat Afghanistan. Saieda Sadiqi is in 12th class in Fateh High school . Saieda Sadiqi Studied English in Ansarian institute . Saieda Sadiqi returned to Afghanistan after fall of Taliban in 2001.

Subscribe 0
160