چگونه بر رئیس خود حاکم باشید؟؟؟

Posted on at


شخص مبتکر همواره به پیشرفت های خود را زندگی اهمیت زیادی قائل می شود و از کامیابی های خود بشکل گسترده و عمیق تجلیل به عمل می اورد دقیقا روابط اجتماعی از مهمترین عنصر زندگی انسانها به شمار می رود که نیازمند ابتکار و خلاقیت است تا از این روابط کامیاب و موفق به در اید به طور نمونه در محل وظیفه رئیس از جمله مهمترین اشخاصی اند که باید به انها اهمیت زیاد قائل شد و در تعاملات با او دقت ورزید اما اینکه چگونه این کار باید کرد چند نکات در پیرامون چگونگی رئیس خود متاثر و یا تحت تاثیر مثبت خود قرار داد را در این نگارش جا دادیم امید است که مفید واقع گردد.سروقت بودن:


با سروقت رسیدن به وظیفه ای تان شما قادر به کنترول رئیس تان خواهید شد و همچنان سروقت بودن نشان دهنده شخصیت والای شما است.


 خلاق و مبتکر باشید:


همواره در صدد تقدیم افکار جدید و خلاقیت جدید باشید تا اینکه رئیس تا را مورد تاثیر خود قرار بدهید و با سوال کردن و خلق ابتکار اعتماد به نفس خود را ثابت کنید تا رئیس تان از قدرت و استعداد واقعی شما اگاه شود.


 رئیس خود را به چالش بکشانید:


 البته این نکته شاید تا حدی منفی به نظر برسد اما در واقع با سوال کردن و یا به چالش گشانیدن رئیس خود به این معنی نیست که شما می خواهید کار بدی را انجام خواهید داد و یا این کار را کرده نمی توانید یا این نشانه بی احترامی شما است. همواره خود را متفاوت از دیگران نزد رئیس خود معرفی کنید  این متفاوت بودن شما نشانه ای استعداد والای خودتان است با سوال کردن انقلاب ذهنی را در نزد رئیس تان ایجاد کنید. 


 

همواره درصدد ایجاد یک تیم باشید: 

 

کارهای جمعی باعث روحیه دادن به شما می باشد و فرصت خوبی را ایجاد میکند تا استعداد خود را به نمایش بگذارید و از خلاقیت های خود تجلیل به عمل بیاورید تا اینکه روی رئیس خود حاکمیت بیشتر پیدا کنید.

هموار با رئیس تان موافق نباشید:


با هر نظر رئیس خود موافقه نکنید این کار را در صورت انجام بدهید که شما گزینه های بهتر و نظریات خوب نسبت به نظر رئیس تان را در اختیاردارید و نظر خود را به طور پیشنهادی برای رئیس خود ارائه نمائید.

 خوش لباس باشید:


همیشه در پویشدن لباس های مد روز و شیک سعی کنید چون بطور معمول لباس ها بشکل غیر مستقیم تاثیرات خود را روی همکاران و رئیس تان دارند.


 


 نگارنده: عبدالمختار حقبینAbout the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160