دنیا از دید لنز دوربین من!

Posted on at


این روزها عکس گرفتن از هر چیزی که به چشمم میخورد، جز تفریحات سالمم به حساب میاید!نگاه کردن به عکس هایی که میگیرم، ثبت لحظه هایی که در آن زندگی میکنم و به سرعت از دستم میروند، باعث میشود تا بیشتر قدر لحظه های حاضر را بدانم.


لحظه های زندگی مثل چی( یک چیز پرسرعت منظورم است!) در گذر است. یا شاید هم زندگی سرجای خودش ایستاده و من به سرعت همان "چی"  از آن میگذرم...


فکر کنم احتمال دومی به واقعیت نزدیک تر است. چون آدمهای زیادی در این زندگی آمده اند و رفته اند، ولی این زندگی هنوز هم سرجای خودش ایستاده. ظاهرا تا همه آدمها را هم بدرقه نکند دلِ رفتن ندارد!


خوب، البته خیلی هم فرقی در اصل قضیه نمیاید. مهم این است که چه زندگی ، چه من، به سرعت همان "چیزی" که هنوز هم نامی برایش پیدا نکردم، گذرانیم!


مثل یک رقم بازی است که فقط یک جان در کل این بازی داری. اما برنده کسی نیست که زودتر بگذرد، کسی است که شادتر بگذرد!


من هم که کم نمی آورم! از زندگی سبقت میگیرم! با سرعت میگذرم اما شادتر از قبل!


کاش کسی زودتر این را به من میگفت که "قدر بودنت در لحظه هایت را بدان! چه خوب و چه بد، تلخ یا شیرین، غمگین یا شاد ماندنی نیستی! میگذری و لحظه هایت را هم از دست میدهی.. پس شاد زندگی کن!"


اهمیتی ندارد که فلانی چی گفته، از فلان درس نمره کم آوردی، ازکارهایت عقب مانده ای، به تمام چیزهایی که میخواستی نرسیدی، یا کم پول شدی!


فکر کن وارد مراحل دشوار زندگی شدی که به زودی از آنها هم میگذری. پس خوش باش و قدربودنت در لحظه هایت، لحظه هایی که به سرعت همان "چی" از دست میدهی را بدان چون هیچ بازگشتی در کار نیست...


 


*راستی اگر علاقه مند بودید میتوانید عکس هایی را که میگیرم در این صفحه ببینید:


https://www.facebook.com/sbacamAbout the author

somaiya-behroozian

I am a computer engineer and have several years experience of working and teaching in this area in Herat-Afghanistan.
I am also interested in social activities and fine art and sometimes work in this fields too.
I published several text and painting books for children of my country.

Subscribe 0
160