تا به حال خود را شناختی؟!...

Posted on at


آیا تا به حال کسی در مورد خودشناسی اندکی فکر کرده است؟موضوعی بس مهم و باارزش که میتواند انسان را به یکبارگی رو به پیشرفت که هیچ، آن را کاملاً تغییر دهد.


بنظر خود بنده خودشناسی عبارت است از شناختن خود برای شناخت محیط و خالق خویش. چرا بیشتر انسان ها در عصری که زندگی میکنند با مشکلات کوچک و بزرگی سروکار دارند. آیا منشأ تمام مشکلات امروزی بخاطر غفلت و تنبلی خود شخص می باشد؟


در این میان دو مبحث دیگر به وجود میاید. مبحث اول اینکه اگر انسان در قدم اول خود را نشناسد که کی است نمیتواند در این دنیا به آرامی زندگی کند چراکه باید این را درک کند که چگونه باید با خدای خویش ارتباط برقرار کند و بعد از آن به این پی ببرد که در درون خودش چه میگذرد، و مبحث دوم اینکه قدرت این را به خودش بدهد که بتواند با هوای نفس خود مبارزه کند هوای نفسی که انسان را به هر درد و گناهی  اغشته کرده و در نهایت او را به تباهی میکشد.


البته این را هم نادیده نباید بگیریم که مبارزه با هوای نفس کار هر کسی نیست یعنی مثل این میماند که وزنی بالاتر از توان خود را برداریدآری پس اگر تا خود را بدرستی نشناسی که کی هستی چی هستی و چرا و به چه امیدی در این دنیا زندگی میکنی نمیتوانی در محیطی که قرار داری قسمیکه میخواهی زندگی کنی.


برای توضیح بیشتر و فهمیدن بهتر این موضوع یک مثالی را بیان میکنیم.


شخصی را در نظر بگیرید که همیشه با خود درگیر است و با آمدن هر مشکلی نتنها از خود بلکه از خدای خود و خانواده خود نیز دلسرد میشود و هر چه از دهانش بیرون می آید به این سه قشر میگوید.


بنظر شما مشکل اصلی و عمده این شخص چه میتواند باشد البته به غیر از اینکه مشکلات بیکاری و بی پولی در کشور ما افغانستان بیداد میکند؟!


در اصل مشکل این شخص خودنشناسی است. او اگر درک این را داشته باشد تا زمانیکه زنده است باید بجنگد. جنگ با کی با تمام فعل و انفعالاتی بدی که در زندگی انسانی ما به وقوع می پیوندد جنگ با هوای نفس جنگ با اینکه نباید در برابر مشکلات سر خم کند و تا میتواند مثل یک کوه در برابر سردی و گرمی و هر نوع فشاری مقاومت کندتنها خواهشی که من از شما دارم این است که خود را بشناسید خدای خود را بشناسید هدف خود را تعیین کنید بدانید که چرا به این دنیا آمده اید و باید نظر به شرایطی که در آن قرار دارید چگونه زندگی کنید. حتی اگر ناراحت نمیشوید و به غرور و شخصیتتان برنمیخورد برای خود یک الگو را انتخاب کنید.


کسی را پیدا کنید که بنظرتان زندگی آن به خوبی و خوشی پیش میرود و زندگی آن را با زندگی خودتان مقایسه کنید و حتماً کم و کاستی هایی که وجود دارد برایتان نمایان میگردد آنها را از بین ببرید و عبارات و روش های زیبایی را جایگزین آن کنید بعد از آن کسی باشید که تا به حال نبودید.


حتماً از خودتان از زندگیتان و از خدایتان کاملاً راضی و خوشنود خواهید بود و در نهایت بر تمام کارهای خود تسلط کامل خواهید داشتخودت را بشناس نه بخاطر دیگران بخاطر خودت!About the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160