مصاحبه انیتا افغان عظیمی در مورد استفاده رسانه های اجتماعی در افغانستان

Posted on at


انیتا افغان اعظمی یکی از شاگردان فعال و عضو نظافت و شاروالی  لیسه عالی نسوان هاتفی میباشد. انیتا در صنف یازدهم این مکتب درس میخواند.در اینجا مصاحبه کامل وی در مورد رسانه های اجتماعی و علایق شخصی او میباشد: 


 ب. انکس:  ایا در شبکه های اجتماعی حساب دارید؟ آنها برای چی منظوری به کار میبرید؟


بلی سایت های اجتماعی دارم و از سایت هایم معلوماتی زیادی بدست آوردم تو این سایت های اجتماعی به جهان در اربتاط میباشم وارد اجتماع مجازی میشوم مانند: فیس بوک , توییتر , فلم انکس , تامبلر , لینکیدین و غیره. 


ب. انکس: چگونه نویسندگی را در شبکه فلم انکس تجربه کرد اید؟


من در فلم انکس تجربه زیادی حاصل کردم در ذهن من تفکرات و نطریات زیادی بود و نمیتوانستم آنها را بیان کنم و به نشر برسانم اما فلم انکس این راه را برای من باز کرد که تا بتوانم مفکورات که به ذهن من است نشر برسانم به جهان به اشتراک بگذارم. 


ب. انکس: تا  چی اندازه برنامه شبکه بانوان انکس در قالب ساختن مرکز های انترنتی در مدرسه های برای شما مفید بوده است؟


کلاس های انترنتی که به مکاتب افتتاح شد اول شاگردان هیچی از کمپیوتر یاد نداشتند و حتا نمیشناختند که کمپیوتر چیست ولی به کمک این پروژه توانستم که به کمپیوتر آشنای پیدا کنم در حالا حاضر من به بیشترین پروگرام های کمپیوتر و انترنت دست رسی دارم که از طریق این پروژه من  پیشرفت کردم و تمام شاگردان میتوانند از ان بهره درست بگیریند. 


ب. انکس: به چی مضمون های بیشتر علاقهمند هستید و چرا؟


ازجمله  کورس های که من تعقیب کردم و ورکشاب های زیادی رفتم فقط این کورس انترنت خیلی برای من لذت بخش است بخاطریکه به تمام  سایت های آشنای کامل پیدا کردم و معلوماتی زیادی بدست آوردم. 


ب. انکس: چی  مضمون های برای شما بیشتر دشوار بوده اند؟ چرا؟


مه کورس ریاضی خوش ندارم بخاطرکه سرم بازنمیشه و علاقه ندارم نمیدانم که چی است این ریاضی. 


ب. انکس: چی کتابها و مقاله های را با یک هدف ویژه در جریان سال جاری خوانده اید؟


دو کتاب سیاسی بود که از ان دربعضی امور کار استفاده بیشتر کردیم وبیش از 20 مقاله سیاسی بود در مورد ایران که یک از بخش های کاریم است. 


ب. انکس: در پنج سال آینده برای خود چی جایگاهی را قائل هستید؟


یک ژورنالست خو ب ویک امر خوب درراس کارهایم برای کارمندان مربوط بخش خودم ویا بیشتر از یک امر.  


ب. انکس: وقت های فراغت خود را چگونه میگذرانید؟


نظربه تقسیم اوقات روزمره خود از تایم استفاده میکنم که چی وفت درس بخوانم چی وقت نان بخورم چی وقت تفره کنم. 


ب. انکس: در صورت امکان دوست دارید به کجای جهان سفر کنید و چرا؟


اول جایکه بتوانم سفر کنم مدینه منوره وخانه کعبه شریف یعنی عربستان بخاطر حج است و دیگر جاهای تاریخی دارد, دوم ده فلسطین میرم چراکه انجاه غزوه بدر ومیدان مهشر است. 


ب. انکس: ایا تا حال مقاله یا بلاگ نوشتید؟ مقاله ها در چی مورد بودند؟


بلی زیاد مقاله و بلاگ نویشتم به فلم انکس انداختم به سایت های دیگر به اشتراک گذاشتم درباره سیاست , موضوعاتی اجتماعی و غیره. 


ب. انکس: خود را در سه جمله توصیف کنید؟


من دوست دارم که اخلاق خوب داشته باشم مهربان باشم وبه آینده یک شخصیت مشهور سرشناس باشم. 


ب. انکس: ایا بازی میکنید؟ چی بازی را بیشتر از همه دوست دارید؟


بلی به طفلیت خیلی با دوستانم رسمان بازی کردم و حالا هم فوتبال را دوست دارم.


 About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160