تعلیم امید بزرگ برای جوانان افغان

Posted on at


جوانان آن قشر از جامعه اند که برنامه های بزرگ برای آینده دارند و برای تحقق آن تلاش های بی شایبه ی را به خرچ می رسانند


این برنامه ها و اندیشیدن به خاطر تحقق آن جوان ها را وا می دارد تا گام های عملی بردارند و بلاخره منجر به ایجاد موفقیت های بزرگ و دید مثبت و فراخ برای یک جوان میگردد


بدون شک یکی از با اهمیت ترین این برنامه ها تعلیم و تحصیل جوانان است بسیاری از جوانان ما از همان نخستین لحظه های که داخل صحن مکتب می شوند چنین برنامه های در ذهن خود ایجاد می کنند و به امید آن ها قدم به صنف های مکتب می گذارند



جوانان افغان پس از سقوط دولت طالبان و تشکیل حکومت موقت زمانی زمینه ی تعلیمی خوب را برای جوانان اعم از دختر ها و پسر ها فراهم دیدند بدون درنگ به فعالیت پرداختند و برای کسب تعلیم همت گماشتند


ایجاد مکتب های جدید , فعالیت دوباره پوهنتون ها,فراهم شدن تکنولوژی عصر همه و همه راه را برای پیشرفت وترقی کشور و رشد استعداد های نهان قشرجوان ما گشود


امروز ما شاهد به وجود آمدن چندین پوهنتون خصوصی و مکتب های خصوصی در کنار مکتب ها وپوهنتون های دولتی هستیم که همه مسرت بخش است



اما متاسفانه باید گفت این زمینه ها برای عده ی از جوانان میسر است نه به تمام جوانان, زیرا مامی بینیم که بسیاری از مکتب های دولتی وسایل مدرن و حتا ضروری درسی را ندارند در پهلوی آن بسیاری ازمکتب ها میز و چوکی حتی تعمیر ندارد همچنان شماری از مکتب ها از نبود معلمان مسلکی هم رنج می برند. البته این مورد ها بیشتر در ولایات و مناطق دور افتاده بیشتر به مشاهده میرسند


در قسمت قارغان صنف های دوازدهم باید گقته شود که بسیاری از آنان پس از امتحان کانکور به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه می یابند اما عده ی کثیر دیگر در امتحان ناکام و یا بی نتیجه می مانند که باعث دستیابی ما یوسیت بزرگ بریشان می گردد



این جوانان پس از آن از مرض بیکاری رنج می برند که نتیجه ی آن نا امنی فساد اخلاقی به وجود آمدن و ازدیاد مرض های روحی, تقویت صف های مخالفان و غیره می گردد


شاید سوال خلق گردد که آیا ازدیاد موسسه های تحصیلات عالی خصوصی می تواند این مشکل را حل کند درست است که اسن موسسه های تحصیلی میتوانند تا حدی مشکل را حل کنند اما در مورد کسانی که نمی توانند فیس گزاف آن را بپردازند همین امر در مورد مکتب های خصوصی هم صدق می کند



دراین اواخر ما شاهد آن هستیم که کشور های مختلف بورسیه های را برای جوانان افغان فراهم کرده است و به دسترس دولت افغانستان گذاشته است که متعلمان و محصلان می توانند پس از سپری کردن امتحان آن را به دست آورند که گامی است نهایت موثر و امید بخش از سوی دیگر فعالیت معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر جذب یک تعدادی از کسانی که در کانکور دولتی موفق نشده اند با فیس کمتر در پوهنتون های خصوصی هم قابل تمجید است



راهکارهای که باید دولت برای بهبود و ضعیت تعلیمی جوانان در پیش گیرد


.ایجاد مکتب ها و پوهنتون های بیشتر در سراسر کشور


.عیارساختن سیستم درسی مکتب ها و پوهنتون به اساس معیار های پذیرفته شده ی جهانی


.فراهم کردن وسایل درسی مطابق تکنولوژی عصر


.جلب حمابت کشور های مختلف به خاطر تهیه ی بورسیه های تحصیلی


 


زحل



About the author

160