شهر جهنم

Posted on at


 

یکی از مکانهایی تفریحی در دنیا شهر جهنم می باشد، این شهر که بپو نام دارد در یکی از ولایات کشور ژاپن قرار دارد، بپو شهری دراز و باریک می باشد که دارای جمعیت ۱۱۹ هزار نفر است.

 

این شهر بخاطر داشتن چشمه های آبگرم  زیبا و دیدنی مشهور است، از این شهر همیشه بخار آب تصاعد میکند و بهمین خاطر نام دیگر آن را شهر جهنم گذاشته اند.

 

در این شهر تالاب های آبگرم با نامهای مختلفی وجود دارد که دمای آب آن بین ۵۰ تا ۹۹ درجه تفاوت میکند و از برخی از این چشمه ها بوی گوگرد به مشام میرسد.

 

برخی از نامهای این تالاب ها جهنم دریا، جهنم سرتراشیده، جهنم کوهستان، جهنم دیگچه آشپزی، جهنم کوه شیطانی، جهنم تالاب خون می توان نام برد.
About the author

160