صنایع افغانستان

Posted on at


 


صنعت قالین بافی


قالین افغانستان که یکی از بهترین ومهمترین اقلام صادراتی افغاانستان را تشکیل میدهد به نسبت داشتن رنگ های زیبا طرح ها ودیزاین های مرغوب وعالی خریداران وعلاقه مندان زیادی درسرتاسر جهان دارد وهمچنان قالین بافی یکی از رایج ترین صنایع در افغانستان میباشد که فامیل های زیادی از این طریق معیشت خود راتعمین میکنند ودراکثر ولایات افغانستان فامیل های زیادی به بافتن قالین مشغول اند از جمله قالین ستازه چوب رنگ وقزاق می باشد که از این جمله قالین چوب رنگ وقزاق شهرت جهانی دارد صنعت قالین بافی به پیشرفت اقتصادی افغانستان کمک زیادی کرده است واز طرفی هم زمینه کار را به افراد زیادی فراهم کرده استولی متاسفانه قالین بافان افغان به یک سلسله مشکلات گرفتار اند که از آن جمله کمبود وسایل پیشرفته وعدم سرمایه گذاری کافی در این بخش میباشد که باعث شده که قالین افغانی برای کار های نهایی به پاکستان فرستاده شود ودر آن جا به نام قالین پاکستانی به فروش میرسداما با وجود این مشکلات نیز قالین افغانستان شهرت زیادی دارد چون قالین بافان افغان در بافتن قالین های شان از مواد طبیعی استفاده میکنند به طور مثال برای رنگ کردن قالین ار عصاره پیاز خسته ودیگر انواع سبزی ها استفاده میکنند به امید روزی که خودمان قادر باشیم قالین های افغانی را تولید کنیم ودیگر محتاج هیچ کشوری نباشیم About the author

160