علم

Posted on at


علم و دانش مایه خوشبختی، سعادت، پیشرفت و ترقی در یک جامعه است جوامع که از مزایای علم و دانش بهره مند میباشد در اوج ارتقاع و تکامل قرار داشته مردم شان در فضای صلح و امنیت زیست نموده و از یک زندگی خوش و ارامی برخوردار است علم منشه پیروزی در یک جامعه بوده و میباشد بیاید به جهان پیشرفته نظر اندازیم که آنها تا چه اندازه از مزایای علم بهره گرفته بسوی یک دنیای جدید در حال حرکت میباشد. همه پیشرفتها و ترقیات همه اختراعات در بخش های تخنیک، الکتریک، مخابرات، فرهنگ، نظامی و غیر نظامی راه که مشاهده میکنید استفاده درست و معقول از علم است در حصه تخنیک طیاره، ماشین سازی، رادیو و تلویزیون، اقمار مصنوعی، انترنت، ساختمان سازی با آسمان خراش های حیرت انگیز خود هوش از سر انسان می برد به نظر میرسدممالک عقب مانده که از علم کمتر استفاده نموده به همان درجه از فواید علم به بهره مانده نتوانسته که یک زندگی مرفه و آرام را برای مردمان خود آماده سازد گفته میتانیم افغانستان فیصدی کم باسواد و از علم استفاده کرده زندگی خود را ساخته است اگر در نظر بگیریم افغانستان هم از جمله ممالک عقب مانده بشمار میرود بدبختانه افغانستان در طول بیش از35 سال دستخوش تحولات منفی گردید که نتوانست گامی مثبت به پیش برداردروز به روز فقر بدبختی بر مردم غریب و ناتوان سایه اندخته و زندگی شان به قهقرا کشانیده شده میرود عوامل زیادی وجود دارد که مردم درین مصیبت دچار گردیده و هنوز هم از زندگی رنج میرد عامل عمده 35 سال جنگ است که از طرف دشمنان دامن زده میشود، فقر و بی امنیتی های وطن نمیماند اولاد این وطن جوان این وطن علمیت داشته باشد تحصل کند او مجبور است که بخاطر مصارف فامیل خود کارهای شاقه کند تا یک لقمه نان بدست بیارد، خوب باز هم جای افتخار است که بعد از سه دهه در وقت کنونی جوانان ما از فایده های علم اگاه بوده و تحصیل میکند استعداد های فوق العاده داریم که امروز تحصیل کرده هم خودش زندگی اسوده و مرفه دارد و هم مردم از این جوانان بهره میگیرداگر نظر عمومی در باره علم یاد اور شویم علم و تحصیل است وتکنالوژی پیشرفته امروزی که سرچشمه از علم گرفته، که امروز قله های اسمان را لمس میکنیم علم است که با یک تکنالوژی قوی جهان اداره میشود


 


 


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160