چگونه باید صحت خود را سالم نگهداشت؟

Posted on at


برای اینکه صحتمند باشیم بایدازانواع مختلف غذا ها ومیوه جات استفاده کنیم.همچنان باید از غذاهای ومیوه های پروتئین دار،فاسفورس دار،آهن دار ،ویتامین دار،کلسیم دار،انرژی دار و غذاهایی که خاصیت محافظت کننده راداشته باشد استفاده کنیم.


میوه های آهن دار مانند:سیب،ناک،امروت،بهی وغیره...برای استخوان بندی صحیح بدن لازم وضروری است.


وهمچنان پروتین برای رشدوانکشاف عضلات بدن بسیار مفید است که پروتئین درغذاهایی چون گوشت ،شیر،ماست،پنیر،لوبیا،عدس،نخود،دال وماهی وجود دارد.
وغذای محافظتی جسم انسان راازامراض گوناگون حفاظت میکندغذای محافظتی جسم انسان راازامراض گوناگون حفاظت میکند ومانع داخل شدن بیماری و ویروس دربدن میگردد.واینهامانندمیوه جات وسبزی جات میباشد.وهمچنان غذای انرژی داربرای تقویت بدن وقوت بخشیدن مفیدمیباشدمانند گندم ،کچالو،جواری،نیشکر،عسل،شیر،برنج ومکرونی وتخم مرغ....


وهمچنان برای اینکه سالم بماند باید از چربی بصورت بسیار کم استفاده نمایید وخودرابه خوردن غذاهای چرب عادت ندهید،چراکه چربی زیاد باعث امراض گوناگون در بدن انسان میشود مانند:تکلیف قلبی،بند شدن  شریان ها و ورید ها ،التهابی شدن مفاصل و ساق های دست وپا ،افزایش فشار خون،چربی خون وناراحتی های دیگری را به انسان خلق می نماید.


وهمچنان غذای چرب باغث چاق شدن انسان نیز میشود ، که خود چربی یک نوع بیماری جسمی وضربه روحی گفته میتوان.افراد چاق باید ازخوردن غذاهای چربی دار جلوگیری کنند و ورزش  ونرمش های مناسب را انجام دهند تا از وزن آنها بکاهد وهمچنان از خوردن غذا های نشایسته دار مانند:برنج،کچالو،تخم مرغ،لوبیا،نخود و از شیرینی جات پرهیز نماید وبجای آن از میوه ها وخوراکی هایی که باعث کاهش وزن میشود استفاده نمایید مانند : کیوی ،نارنج،لیمو،پرتقال وغیره ...


ودرعوض ازگوشت های بدون چربی و سبزی جات استفاده نماید تا بتواند ازین مصیبت نجات یابد.About the author

160