ورزش افغانستان را به معرفی گرفت

Posted on atورزش عبارت از فعاليت هاي فزيكي يي است كه به منظور سرگرمي، تفريح و تناسب اندام  صورت ميگيرد.


زماني كه اين فعاليت ها بر اساس قوانين مشخص جهت كسب مقام صورت گيرد هدف آن شناسايي چهره هاي برتر در آن رشته ورزشي ميباشد كه شكل رقابتي را بخود ميگيرد و هر ورزشكار براي بدست آوردن شهرت و ثروت به ميدان مبارزه ميآيند.


از جمله ورزش هاي رقابتي كه در كشور ما وجود دارند ميتوان از پهلواني، بزكشي، فوتبال، واليبال، تكواندو، جيدو، كاراته، كانگفو، بوكس، جمناستك و ديگر ورزش ها اشاره كرد كه هر كدام سابقه طولاني در كشور ما دارند و جايگاه خاص خود را در ميان مردم پيدا كرده اندجنگ هاي ساليان متمادي چند دهه اخير در كشور جز فلاكت، ويراني، وحشت، نااميدي، مهاجرت، اعتياد، بيسوادي و فقر چيز ديگري را به ارمغان نگذاشت كه تا اكنون پيآمد هاي تلخ آنرا تجربه ميكنيم.


اين جنگ ها و اوضاع نابسامان باعث  گرديد تا چراغ اميد هر جوان افغان در عرصه هاي مخلتف، بخصوص ورزش خاموش شود، و افغانستان را  به نام لانه تروريستان به جهانايان به معرفي بگيرداما در يك دهه اخير با روي كار آمدن حكومت جديد آقاي كرزي و تامين صلح  و دموكراسي، روزنه ي اميد براي جوانانِ افغان در عرصه هاي مختلف باز گرديد و به همين طور رشته هاي مختلف ورزشي در چوكات كميته ملي المپيك عرض اندام كردند، و جوانان غيور افغان زمين آرام نه نشسته و هر گونه سعي و تلاش خود را جهت به شهرت رساندن افغانستان در عرصه ورزش به خرچ دادند تا به گوش همه گان برسانند كه "افغانسان سرزمين وحشت افگنان نيست!".از دست آورد هاي اخير ورزش افغاستان ميتوان به موارد زير اشاره كرد:


كسب اولين مدال المپيك در تاريخ ورزش افغانستان در سال 2008 توسط روح الله نيكپا تكواندو كار افغان و همچنان حضور نثار احمد بهاوي نائب قهرمان تكواندو، تهمينه كوهستاني و روح الله نيكپا در مسابقات المپيك لندن در سال 2012 ، توجه همه جهان را به خود جلب كرد و چهره اصلي افغانسان را به نمايش گذاشت و به جهانيان پيام داد كه افغان ها هم ميتوانند.از دست آورد هاي اخير ورزش، ميتوان از شكل گيري ليگ برتر افغانستان در چوكات فدراسيون ملي فوتبال افغانسان نام برد كه در تاريخ 9 جولاي 2012 توسط فدراسيون فوتبال به همكاري شركت روشن و موبي گروپ به راه انداخته شد.


ليگ برتر با تقديم نمودن بهترين بازي كنان به تيم ملي كشور، رشد چشم گيري را در فوتبال افغانستان به وجود آورد، و با شركت در مسابقات جنوب آسيا كشور هاي نيپال، مالديو،سريلانكا،بوتان و در اخير هند را به شكست مواجه ساخت و جام قهرماني جنوب آسيا را بدست آورد.


پيروزي تيم ملي فوتبال افغانسان در مقابل كشور هندوستان با آن همه امكانات و سالها تجربه فوتبالِ كه دارند، توجه اذهان عامه اكثر مردم كشور هاي جهان را به خود جلب كرد، و مردم شان درك كردند كه جوانان افغان زمين هنوز هستند تا به پا برخيزند و از خاك شان به هر شكل ممكن دفاع كنند.آري!


پله هاي ورزش است كه ميتواند ما را به اوج قلعه هاي بلند پيشرفت و ترقي سوق دهد و نام ما را در صدر نخبه هاي جهان قرار دهد.


پس بياييد نام آوران ورزش كشور را كه با اندك امكانات افغانستان را به عنوان قهرمان سرخط خبر هاي جهان قرار دادند، به ذهن مان بسپاريم و تا حد توان آنها را حمايت كنيم.
حامد پیمانیAbout the author

Hamid-Paimani

Mohammad Hamid Paimani was born in Kabul and graduated from Mohammad Anwar Besmel High School. After passing Kankor (University Entrance Exam), he succeeded in Journalism/mass communications faculty in Kabul University. During his study time at Kabul University, he started writing contents for Filmannex network (Bitlanders) and some other online social…

Subscribe 0
160