فلم انکس دریچه فرصت ها

Posted on at


داشتن شبکه ی خصوصی در فلم انکس بسیار عالی است چون فلم انکس برای نویسندگان و فلم ساز ها یک زمینه رشد و پشرفت استمن از وقتی که در فلم انکس شبکه ی خصوصی  ساختم توانستم به بسیار چیز های دیگر هم دست بیابم من فلم ساز نبودم فقت بلاگر بودم این فلم انکس بود که من را فلم ساز هم ساخت روز به روز بلاگ هایم زیاد میشود اما فلم هیچ نداشتم وقتی برایم زمینه ساختن فلم مهیا شد من هم از آن دریغ نکردم عاجل به ساختن فلم شروع کردم 


من همرای برادرم که ژورنالیست ناتو است همرا شدم و به طرف ولایت پنجشیر رفتیم و یک فلم بسیار عالی از ورزش مشهور افغانها یعنی بزکشی  ساختم. که مورد تشویق همه قرار گرفتم و من بسیار خوش بودماین باور ها من را به  ساختن فلم های بهتر و مسلکی تر کشاند یعنی وقتی همه وسایل را آماده میکردم برای فلم سازی پیش از آن یک اسکرپت عالی نوشته میکردم و به مثل یک فلم ساز وارد عمل میشدم که یکی از روزها به ساختن فلم  مکتب موسیقی  اقدام کردم که از دفعه پیش موفق تر بودفلم سوم من که بیانگر رسم و عنعنات افغانی میباشد یعنی اتن یا رقصی ملی افغانها که بسیار مشهور است در یکی از جشن های سال در بادام باغ شهر کابل برگذار شده بود توانستم رسم و عنعنات  افغانی را به تصویر بکشم. این فلم را هم وارد شبکه ی خصوصی خود کردماز یک ماه پیش تصمیم ساختن فلم کابل را داشتم امروز به تاریخ (24/8/1392 ) شروع به تصویر برداری کردم اما این بار مثل دفعه های قبل نبود چون من تنها بودم یک احساس ترس داشتم به خاطری تنها بودن ترس نداشتم فقط با من بسیار وسایل بود حمل نقل آن بسیار مشکل بود و از نگاه دیگر پولیس افغانستان بخاطر امنیت اجازه نمیدهد که از هر قسمت تصویر بیگیریم و مشکل ایجاد میکنند


به همین خاطر من دو روز رخصتی خویش را صرف گرفتن تصویر از نقاط مختلف شهر کابل کردم  تا تصاویر مورد علاقه خود را پیدا کنم که فلم شهر کابل در هفته آینده در شبکه ی خود آپلود میکنم............... و در انتظاز فلم اولین برف کابل هم باشیدAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160