چرا یک جوان به معتادی روی می آورد؟

Posted on at


علل اصلی معتاد شدن در افغانستان بیکاری .فقر .بیسوادی .وبی توجه خانواده وهم نشین شدن با دوست بد میباشد .به همین دلیل اگر ما میخواهیم که جامعه ما روی به پیشرفت وترقی بیاورد .


پس باید در حد توان خود جوانان خود را ازاین عوامل دور نگهدارند .چون جوانان پایه واساس جامعه اند .اگر پایه جامعه بی بنیاد وسست باشد پس تا هر جا که جامعه پیشرفت کند بار همم رو به رکود است . یک رول اساسی که جوانان با معتادی گرفتار می شوند خود دولت است.اگر دولت برای جوانان زمینه کار وفعالیت را فراهم نماید شاید کسی به این عمل زشت وناروا گرفتار نشود .


اشخاصی که به این عمل گرفتار می شوند هم برای خود وهم برای جامعه مضر می باشند .مثلا بر صحت وسلامتی شخص مضر بوده وباعث بیماری های خطر ناک چون سکته قلبی .سکته مغزی ،بلند رفتن فشار خون در ورید ها تخریب شدن شش ها وصدها بیماری های دیگر می شود بنابر این ماباید کوشش کنیم که برای جوانان زمینه کار را فراهم نموده وآنها را تشویق به کار های خوب کنیم .


به امید جوانان های موفق و آینده روشن برای افغانستان .About the author

160