زنده گانی حضرت محمد (ص) از تولد تا بعثت

Posted on at


حضرت محمد (ص) به تاریخ 20 اپریل سال 571 میلادی که مصادف است با دوازدهم ربیع الاول در سپیده دم (وقت طلوع صبح صادق) روز دو شنبه چشم به این دنیا گشودند. حضرت محمد مصطفی (ص) یتیم تولد شدند چون جنین دو ماهه در بطن  مادر بودند که پدر شان (عبدالله) وفات یافتند. آن حضرت (ص) بعد از تولد چهار سال در قبیله یی بنی سعد تحت تربیت بی بی حلیمه سعدیه قرار داشتند و زمانیکه حضرت شش ساله شدند مادر شان(آمنه) هم نیز رحلت کردند و سرپرستی شان به دوش پدر کلانش (عبدالمطلب) گذاشته شد و وقتیکه به هشت سالگی رسیدند پدر کلان شان نیز وفات یافتند و بعدا کفالت شان به کاکای شان ابو طالب تعلق گرفت تا وقتیکه جوانی رشید و برومند شدند. ابو طالب حضرت محمد (ص) را از همه فرزندانش بیشتر دوست میداشت و از هیچ گونه ترحم و شفقت در مورد شان دریغ نمی نمود.حضرت محمد مصطفی (ص) در سن دوازده سالگی همراه با کاکای خود غرض تجارت به شام سفر نمودند در سرزمین شام بحیرا یکی از علمای مسیحی از سیما و چهره یی نورانی آن حضرت دریافت که وی پیامبر آخر زمان است لذا به ابو طالب گفت که در حفظ و نگهداری آن سعی بسیار زیادی به خرچ بدهد.


برتری عقلی و مزیت اخلاقی پیغمبر (ص) همیشه او را از دیگران ممتاز و جدا میساخت که حادثه گذاشتن حجرالاسود در دیوار خانه کعبه دلیل واضح این گفته است. خداوند(ج) با خردمندی و حکمت بی نظیر پیامبرش، قبایل اعراب را که از یک خون ریزی بزرگ که هر لحظه انتظار میرفت، رهایی بخشید.


پیامبر (ص) در بین قوم خود یک شخص راست گو، امانت دار، وفا به عهد، نیک سیرت، آبروی مند،ودیگر صفات حمیده  مشهور بود.


با در نظر داشت صفات پسندیده، حضرت محمد (ص) مورد توجه بی بی خدیجه، زن نجیب و سرمایه دار قریش قرار گرفت، وی از حضرت محمد (ص) خواهش نمود تا سرپرستی کاروان تجاری اش را رهسپار شام بود به عهد گیرد.


حضرت محمد (ص) این پیشنهاد بی بی خدیجه را پذیرفت و اموال تجاری را به شام برد و با فایده زیادی باز گشت نمود غلام بی بی خدیچه که همسفر حضرت محمد (ص) بود از رفتار و کردار خوب حضرت محمد(ص) به بی بی خدیچه گفت و به همین صداقت و رستکاری، بی بی خدیچه بیشتر به حضرت محمد مایل گردید. تقاضای ازدواج با او نمود و این تقاضا از طرف حضرت محمد(ص) پذیرفته شد. در همین وقت حضرت محمد 25 ساله و حضرت بی بی خدیجه 40 ساله بودند.زنده گی و سیرت حضرت محمد (ص) صحیح ترین سیرت در تمام زنده گانی پیامبران الهی میباشد زنده گی فرستاده خدا، در تمام مراحل حیاتش واضح و روشن است تمام رویداد های زنده گی آن حضرت از ولادت، کودکی، جوانی، کار و شغلش قبل از بعثت و سفر هایش به خارج مکه و خلاصه اینکه تا زمانی که خداوند ایشان را به رسالت مبعوث گردانید مثل آفتاب روشن است.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160