برد شیرین بانوان استقلال....

Posted on at


لیگ بانوان کابل آغاز گردید


!!!!


به تاریخ 19/8/1392 لیگ بانوان کابل آغاز گردید که به شیوه بسیار خوب و


درست آن  این پروگرام برگزاری گردید این لیگ شامل سه گروپ میباشد


که در هر گروپ 4 تیم میدرخشد.


تا بحال 4 یا 5 مسابقه صورت گرفته است که در هر مسابقه آن تیمی که


قوی تر است به بسیار خوبی به مرحله بعدی راه پیدا کرده است.


تیم استقلال یکی از بهترین و قوی ترین تیم های کابل میباشد در سطح بانوان.


تیم استقلال با آماده گی خاصی که دارد منتظر بر گزاری اولین مسابقه ی


خود بود, که خوشبختانه اولین مسابقه تیم بانوان استقلال به تاریخ 25/8/1392


در مقابل تیم بانوان پوهنتون کابل بر گزار گردید که خوشبختانه و موفقانه


تیم بانوان استقلال با زحمت کشی های فراوان استاد امین امینی و همچنان


زحمت کشی خود شاگردان توانست که به مرحله بعدی سعود کند و تیم


حریف را با نتایج 8 بر 1 کنار بزند.


با این که گل کیپر اول این تیم دارای مجروحیت از قسمت پای بود اما


گل کیپر دوم و چهارم این تیم به بسیار خوبی درخشیدند و دروازه خود را محکم


نگاه داشتند.تیم استقلال با ترکیب استاد امین امینی و فرشته شیخ میری


توانست که به بلندی ها سعود کند.


تمام بازیکنان این تیم به خوبی مسولیت خود را اجرا کردند و اشخاصی که گول


زد عبارت از: عادله{سنترآف} 2 گول,,زهره {فارورد} 1 گول,,


رشیده {سنترآف} 1 گول,,مونا {فارورد} 2 گول,,یاقوت {دفاع} 1 گول و


فرشته {دفاع} 1 گول را به دروازه حریف داخل کردند.


ما این برد شیرین را مدیون استاد ما و همچنان همکاری شرکت های


{فیلم انیکس} و {وومین انیکس} و همچنین مهربانی و تشویقات آقای ابراهیم


محبوب و همچنین دعای شما دوستان عزیز هستیم.


پیروز باد استقلال و استقلالی ها........


التماس دعا برای پیروزی بیشتر داری


 


....


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160