نمــــاز اصـول دیـن استـــــــ

Posted on at


                            الا بذکرالله تطمئن القلوب


                 آگاه باشید که دلها تنها با یاد خدا آرام میگیرد.نماز مهمترین و اولین اصل دین است که بر اساس بعضی از احادیث اگر به درگاه خدا ی تعالی قرار بگیرد بناءً  دیگر عبادات , راز و نیاز ها , نیایش ها و دعا ها نیز پذیرفته میشود و اما اگر نمازی که خوانده میشود به درگاه خدا مورد قبول واقع نگردد پس متباقی عبادات نیز به درگاه ایزد تعالی قبول نمیشود.


اسلام دارای 5 بنای اسلامی است که اگر این ارکان به نحو درست آن انجام شود, مسلمان کامل به حساب می آید که اولین رکن آن که نزد ایزد تعالی ارزش بالایی دارد عبارت از نماز است.


پیغمبر گرامی اسلام (ص) در بسیار از احادیث با اهمیت نماز اشاره کردند و در یکی از احادیث فرمودند:


"نماز  به نهر آبی تشبیه شده است که اگر هر مسلمانی در هر شبانه روز 5 بار در آن آب خود را شستشو دهد و شاک نماید بناءً میکروبی در بدنش  باقی نمی ماند."و همین طور اگر هر مسلمانی در هر شبانه روز نمازش  را به طور کامل ادا نماید یعنی 5 مرتبه نماز بخواند بناءً هیچ گناهی در در پرونده ی اعمالش باقی نمی ماند و انسان پاک شمرده می شود.


نماز ستون دین است و این دین بدون نماز دین شمرده نمی شود پس هر مسلمانی که نماز نمی خواند و رکن اول اول اسلام را به جای نمی آورد پس مسلمان محسوب نمی شود و پیش خدای عزوجل هیچ آبرو و عزتی ندارد.


با توجه به اهمیت های نماز و مهم بودن آن در دین مقدس اسلام خواستم بلاگی در این مورد بنویسم تا دوستانی که از اهمیت نماز آگاهی نداشتند , آنها را نیز مطلع سازم.اگر دوستان معلومات بیشتری  میخواهند می توانند از کتابهای اسلامی و مراجع تقلید سطح دانش و آگاهی خود را بیشتر نمایند و یا از مولوی و مجتهدی که از آن تقلید و پیروی میکنند مراجعه کرده و اطلاعات خود را دراین مورد بیشتر بسازند. زیرا همه ی ما مسلمان هستیم اگر بخواهیم که فرض مسلمان بودن خود را انجام دهیم , اگر بخواهیم خداوند (ج) از ما راضی باشد و اگر بخواهیم آخرت خوبی داشته باشیم باید ارکان اسلامی را بجای بیاوریم.


                           نمــاز اصل دین است پس بیائید اســلام را از اصـل آن بنــا کنیم.


نویسنده : زهـــرا نــزهت


 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160