آموزش و پرورش در افغانستان و کمک های دفتر وامن انکس برای مکاتب

Posted on at


آموزش و پرورش قوی ترین اسلحه  است که ما می توانید برای تغییر جهان از آن استفاده کنیم

یک طفل در ایام کودکی به ثروت همدردی، مهربانی، آموزش و پرورش نیاز دارد این گنجی است یک خانواده به طفل خود میدهد 

 کسانی که در طفلیت و نو جوانی آموزش و پرورش خوب می بینند افراد هدف مند بار می آیند مسلمن این موضوع باعث میشود که در هدفی که برای خود تعین کرده اند موفق باشند

آموزش و پرورش مسله ی بسیار مهیم است اما به یاد داشته باشیم ارزش آن را نظر به گذشت زمان بهتر درک میکنیم و چیزی است که همرا با انسان همیشه باقی میماند وهرگز فراموش نمیشود

آموزش و پرورش کلید است برای باز کردن درب های طلایی داشتن آن انسان را در زندگی موفق و اعتماد به نفس انسان را بالا می برد. یادگیری نتیجه نهایی تغییر واقعی است یا فرصتی است که آنرا با شوق سعی و کوشش آنرا دنبال کنیم چون برای یاد گرفتن بسیار موضوع ها است که به هر یک آن رسیده گی نمیشود اما خوب است که یک گوشه آنرا با خود داشته باشیم

دانش قدرتی است که با استفاده ازآن هر انسانی را قادر به اندیشیدن میکند

مین ترتیب دفتر وامن انکس  هم توانسته بخاطر رشد بهتر آموزش برای اطفال افغان در قسمت  آموزش دیجیتلی کمک کند تا آنها را با جهان هم سطح بسازد که این کمک ها شامل ساختن صنف انترنتی برای 10 مکتب دخترانه شهر هرات میباشد که این کمک ها به مرور زمان به شهرهای دیگر افغانستان نیز تطبیق خواهد شد برای رشد استعداد هایی که همواره از آموزش دور بوده است عالی است 

 

 

 

 About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160